Onderwijzen in het bed van Procrustes?

Procrustes was een reusachtige rover in Attica, die gevangen reizigers op een bed legde. Als de reizigers te klein waren, rekte hij ze uit, en als ze te groot waren, hakte hij de uitstekende delen af. Zo zorgt Procrustes, dat zijn Procrustesbed altijd precies past bij de lengte van de reiziger…
Het beeld van Procrustes is ook voor veel jongeren op school van toepassing. Sommigen passen precies in het bed van Procrustes: wie ze zijn stemt overeen met wat men van hen verwacht. Ze zijn succesvol en hebben plezier in wat ze doen. Wie niet in het bed past heeft het veel lastiger want door allerlei ingrepen wordt geprobeerd ze toch in het bed te laten passen…

Het Venusproject heeft de problematiek van jongens in het secundair onderwijs nader bekeken en gezocht naar oplossingen om hun slaagkansen te verhogen. Door minder te focussen op het gelijk behandelen van jongens en meisjes zie je niet alleen verschillen tussen jongens en meisjes, maar ook tussen meisjes onderling, en jongens en onderling.

Die aandacht voor gelijkenissen én verschillen als elementaire vorm van diversiteit doet meer recht aan beiden: jongens én meisjes. De verschillende instrumenten die binnen het project ontwikkeld werden willen iedereen die hier om bekommerd is ondersteunen.

In deze handleiding vind je meer uitleg en achtergrondinformatie bij de leerstijlentest, de
onderwijsstijlentest en de godentest.

Het ontwikkelen van dit alles gebeurde met de ondersteuning van een werkgroep van leraren uit verschillende scholen die ook bereid gevonden werden om het materiaal uit te testen.

Vanuit het Expertisecentrum Ervaringsgericht Onderwijs (ECEGO) van de K.U.Leuven volgde Luk Bosman de ontwikkelingen binnen het project, gaf feedback en zocht mee naar de mogelijkheden en de kansen die het project bood. Hij is ook de auteur van deel drie en vier van de handleiding: Focus op de identiteitsontwikkeling en Inspelen op de identiteitsontwikkeling van jongeren.

Verder was er de inbreng van vzw Evenwicht voor de godentest en van vzw Agora voor
diversiteit via de training A classroom of difference.
Ook CVO VTI-Aalst, CVO VIVO-Kortrijk en VIZO hebben elk vanuit hun expertise het project mee gevolgd en gestuurd.

Hierbij willen we benadrukken dat het hier niet gaat om een wetenschappelijk onderbouwde test. Leerstijlgericht onderwijs is niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Zie Wikipedia.

Bart De Freyne
School/onderwijs

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
lager 5e, 6e leerjaar
secundair 1e graad a en b
aso 2e, 3e graad
bso 2e, 3e, 4e graad
kso 2e, 3e graad
tso 2e, 3e, 4e graad
Niet vakgebonden
Info
Artikel
Gepubliceerd: 24-08-2017
Nummer: 75217
Categorie
Praktijkvoorbeeld/verhaal
Trefwoorden
gelijkenisgodentestleerstijlleerstijlentestonderwijsstijlentestProcrustesVenusprojectverschil