Advies voor scholen en leerkrachten tegen cyberpesten


Scholen die (cyber-)pestproblemen ten gronde wil aanpakken, trekken bij voorkeur de kaart van de integrale aanpak. Deze aanpak waarbij sprake is van een brede, volgehouden mix van initiatieven, richt zich tot alle schoolactoren (leerlingen, leerkrachten, ouders, nabije schoolomgeving) en bestrijkt alle dimensies van het schoolgebeuren. Een sterk en ingrijpend beleid combineert acties en initiatieven die het positief team-, klas- en schoolklimaat bevorderen, de brede doelgroep van leerlingen, leerkrachten en ouders preventief versterken, de risicofactoren van cyberpesten beperken of neutraliseren en de incidentaanpak en -afhandeling zo doeltreffend en kwaliteitsvol mogelijk helpen maken. Informeren, sensibiliseren, structurele versterkingen aanbrengen, oplossingsvaardigheden versterken, geëscaleerde conflicten en pesterijen ombuigen, … dat alles maakt deel uit van deze integrale schoolaanpak.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?
Mediawijs
Organisatie

Ontdek ook