Publieke informatie over scholen

Omdat de VLOR-startdag merkwaardig genoeg evolueerde vanuit een zeer technische start naar een meer praktische beschrijving, is het interessant om een inzicht te krijgen in dit boek.

Men kan het een naslagwerk noemen, een studie. Ik zie het veeleer als een stevige start voor de toekomst! Bij KC willen we daar ook aan meedoen.

Het vereist oprechtheid, scholing, levenslang leren, durven openstaan voor verandering, flexibiliteit, bereid zijn tot vrijwillige verantwoording en nog zoveel meer dat van een leerkracht (maar in feite iedere opvoeder/ werknemer ook in een bedrijf) vandaag de dag verwacht wordt.

Het volstaat niet om (zoals vroeger) met de ponskaart het bedrijf binnen en buiten te stappen... (Chaplin achterna). Het vraagt dat je iedere werkdag een blijvend engagement vertoont met een open geest en een verantwoordelijkheidszin. Alleen dàn kan onderwijs een motivatie worden en blijven voor de leerkracht en dus ook voor de leerling.

Ik ben zo vrij geweest om niet alle titels over te nemen in dit artikel. Toch geeft het alvast een blik op de inhoud van dit boek. De geschiedenis zal uitwijzen of dit een startschot is voor een nieuwe toekomst waar we niet alleen verlangen te weten welke ingrediënten allemaal in ons brood en voeding zitten, maar ook welk soort onderwijs wij aanbieden op welke plaats en wat het rendement of de impact van dat specifiek onderwijs is op de doelgroep en op de maatschappij.

Je kan het haast vergelijken met het inzoomen vanuit een satelliet tot in je klas. Big Bother? Neen, helemaal niet. Eerder een gezonde ‘fierheid' en bereidheid om je mogelijkheden en bekwaamheden als individu (maar ook je werkstructuur) kenbaar te maken en te delen met geïnteresseerden.

Een verkenning, GARANT 2008, Vlaamse Onderwijsraad d/2008/5779/86 isbn 978-90-441-2347-0 nur 840

Het begon allemaal met het al dan niet openbaar mogen maken van de doorlichtingsverslagen.

Inleiding
Openbaarheid ‘in dienst' van een onderbouwde schoolkeuze? Openbaarheid als maatschappelijk en juridisch gegeven maar nog veel vragen leven stof tot nadenken en een kader voor de probleemverkenning bijdragen van deskundigen perspectieven voor het debat (door Marcel Davidts van de denkgroep publieke informatie over scholen)

DEEL 1: Bijdragen van deskundigen

a. Governance en verantwoording in het onderwijs, Ervaringen uit Nederland (Frans De Vijlder/ Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)

b. Openbaarheid als verplichting of als kans (Frankie Schram/ KULeuven instituut voor de overheid en instituut voor administratief recht - Universiteit Antwerpen faculteit politieke en sociale wetenschappen/ FOD binnenlandse zaken)

c. De rol van de media in het openbaar maken van informatie over scholen: ‘riooljournalistiek' of maatschappelijk knipperlicht? (Pieter Lesaffer/ De Standaard)

d. De school een open boek?
Een eerste kwalitatieve peiling naar informatiebehoeften en -verwachtingen van ouders en leerlingen over school en onderwijs (Geertrui De Ruyter en Koen Stassen/ VLOR)

Motieven van de schoolkeuze. Hoe onderbouw je de schoolkeuze? Waar vind je de nodige informatie?

e. Kip zoekt ei? Schoolcommunicatie op het slappe koord tussen informeringsdrang en informatiebehoeften (Eric Goubin/ Memori - Katholieke Hogeschool Mechelen)

f. Publieke informatie over scholen: probleem, paradox en pandora's box (Geert Kelchtermans/ KUL) - De sluipende normering - De behoefte aan informatie: waarom willen we de ‘doos'? - Het deksel raakt er niet meer op: de illusie van de controleerbare neveneffecten - De ultieme perversie: toenemende sociale ongelijkheid - De nachtzijde van het vergelijkend, publiek informeren

g. Scholen op de kaart: effecten en neveneffecten van de publicatie van schoolprestaties in Nederland (Frans J.G. Janssens/ Universiteit Twente/ Nederlandse onderwijsinspectie)

DEEL 2: Perspectieven voor het debat

Kortom, een degelijk naslagwerk waarmee je je zeker eens in een stevige zetel kunt nestelen. Zij die het niet gelezen hebben, kunnen moeilijk inschatten dat 'theorie over onderwijs' en 'praktijk uit de klas' echt wel samen horen.   

Steven Duyver
Leerkracht

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan