Info

WAAROM DEZE SITE?

Deze site bevat cursusmateriaal dat werd ontwikkeld voor BIS, het afstandsonderwijs van de Vlaamse overheid dat in 2007 werd afgebouwd.

Via deze site stelt de Vlaamse overheid het cursusmateriaal van BIS ter beschikking van de volwasseneneducatie. De overheid gebruikt hiervoor een creative commons-licentie die gratis gebruik mogelijk maakt. Dit cursusmateriaal staat ter beschikking onder de creative commons-licentie ‘Naamsvermelding – NietCommercieel - GelijkDelen 2.0’. Deze licentievorm maakt gratis gebruik in een onderwijscontext (non-profit) mogelijk.

Deze licentie bepaalt de voorwaarden voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken. Volgens de licentie mag het lesmateriaal alleen gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden en mits er verwezen wordt naar de Vlaamse overheid. Het materiaal mag door gebruikers vrij worden aangepast indien de nieuwe lesmaterialen die zo ontstaan terug onder dezelfde voorwaarden ter beschikking worden gesteld. De Vlaamse overheid blijft eigenaar van het materiaal.

Belangrijk: bovenstaande samenvatting van de licentie is enkel ter informatie. Ze beperkt op geen enkele wijze de voorwaarden die in de volledige licentietekst beschreven worden. Zie hiervoor http://creativecommons.org. Elk verkeerd gebruik van het cursusmateriaal in en buiten Vlaanderen kan aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging.

Er wordt geen begeleiding door mentoren of leerkrachten meer voorzien. Je kunt enkel nog cursussen met begeleiding volgen bij BIS als voorbereiding op de Centrale Examencommissie of als gedetineerde. Het afstandsonderwijs wordt overgedragen aan de Centra voor Volwassenenonderwijs, de Centra voor Basiseducatie, de Syntra en VDAB. Surf hiervoor naar www.ond.vlaanderen.be/bis

Inhoud en FAQ over BIS

WELKE CURSUSSEN VIND JE OP DEZE SITE?

Cursussen via computeractiviteit

Spaans

 • Niveau 1 – Richtgraad 1.1 – Breakthrough
 • Niveau 2 – Richtgraad 1.2 – Waystage
 • Niveau 3 – Richtgraad 2.1. – Threshold 1
 • Niveau 4 – Richtgraad 2.2. – Threshold 2

Frans

 • Niveau 1 – Richtgraad 1.1 – Breakthrough
 • Niveau 2 – Richtgraad 1.2 – Waystage
 • Niveau 3 – Richtgraad 2.1. – Threshold 1
 • Niveau 4 – Richtgraad 2.2. – Threshold 2
 • Niveau 5 – Richtgraad 2.3. – Threshold 3
 • Niveau 6 – Richtgraad 2.4. – Threshold 4
 • Niveau 9 – Richtgraad 4.1. – Effectiveness 1

Engels

 • Niveau 1 – Richtgraad 1.1 – Breakthrough
 • Niveau 2 – Richtgraad 1.2 – Waystage
 • Niveau 3 – Richtgraad 2.1. – Threshold 1
 • Niveau 4 – Richtgraad 2.2. – Threshold 2
 • Niveau 5 – Richtgraad 2.3. – Threshold 3
 • Niveau 6 – Richtgraad 2.4. – Threshold 4
 • Niveau 10 – Richtgraad 4.2. – Effectiveness 2

Nederlands Tweede Taal

 • Niveau 2 – Richtgraad 1.2 – Waystage
 • Niveau 5 – Richtgraad 2.3. – Threshold 3
 • Niveau 6 – Richtgraad 2.4. – Threshold 4
 • Niveau 7 – Richtgraad 3.1. – Vantage 1
 • Niveau 8 – Richtgraad 3.2. – Vantage 2
 • Niveau 9 – Richtgraad 4.1. – Effectiveness 1
 • Niveau 10 – Richtgraad 4.2. – Effectiveness 2

Duits

 • Niveau 1 – Richtgraad 1.1 – Breakthrough
 • Niveau 2 – Richtgraad 1.2 – Waystage

Italiaans

 • Niveau 1 – Richtgraad 1.1 – Breakthrough
 • Niveau 2 – Richtgraad 1.2 – Waystage
 • Niveau 3 – Richtgraad 2.1. – Threshold 1

Cursussen via syllabus

Frans

 1. Frans voor beginners 1 – Richtgraad 1.1
 2. Frans voor beginners 2 – Richtgraad 1.2
 3. Frans voor gevorderden 1 – Richtgraad 2.1
 4. Frans Zakelijke Communicatie – Richtgraad 2.1
 5. Frans voor gevorderden 2 – Richtgraad 2. 2
 6. Frans voor gevorderden intensief
 7. Franse literatuur

Engels

 1. Engels voor beginners 1 – Richtgraad 1.1
 2. Engels voor beginners 2 – Richtgraad 1.2
 3. Engels voor gevorderden 1 – Richtgraad 2.1
 4. Engels Zakelijke Communicatie – Richtgraad 2.1
 5. Engels voor gevorderden 2 – Richtgraad 2. 2
 6. Engels voor gevorderden intensief
 7. Engelse literatuur

Duits

 1. Duits voor beginners 1 – Richtgraad 1.1
 2. Duits voor beginners 2 – Richtgraad 1.2 – 2.1
 3. Duits Zakelijke Communicatie – Richtgraad 2.1

Spaans

 1. Spaans voor beginners 1 – Richtgraad 1.1
 2. Spaans voor beginners 2 – Richtgraad 1.2
 3. Spaans voor gevorderden – Richtgraad 2.1
 4. Spaans voor gevorderden intensief – Richtgraad 2.2

Italiaans

 1. Italiaans voor beginners 1 – Richtgraad 1.1
 2. Italiaans voor beginners 2 – Richtgraad 1.2
 3. Italiaans voor gevorderden – Richtgraad 2.1 – 2.2

Portugees

 1. Portugees voor beginners 1 – Richtgraad 1.1
 2. Portugees voor beginners 2 – Richtgraad 1.2

Nederlands

 1. Spelling
 2. Spraakkunst
 3. Woorden kiezen
 4. Duidelijk en aantrekkelijk schrijven
 5. Soorten teksten

Economie

 1. Inleiding tot de economie
 2. Inleiding tot het dubbel boekhouden
 3. Economie voor gevorderden – internationale economie
 4. Economie voor gevorderden – geld
 5. Economie voor gevorderden – de markt

Menswetenschappen

 1. Celleer, voortplanting en erfelijkheid
 2. Levensprocessen van de mens
 3. België, een onvoltooide geschiedenis
 4. Sociale psychologie

Elektriciteit

 1. Basiselektriciteit
 2. Basiselektronica
 3. Basisvaardigheden en basisschakelingen – veiligheid
 4. Comfortschakelingen
 5. De elektrische huisinstallatie
 6. Domotica en programmeerbare relais

Mechanica

 1. Mechanica theorie I
 2. Mechanica theorie II
 3. Mechanica meettechniek
 4. Mechanica materialenleer
 5. Mechanica vormgeving I
 6. Mechanica vormgeving II

Preventie en Bescherming op het werk

 1. Basiscyclus preventie & bescherming op het werk – wetgeving
 2. Basiscyclus preventie & bescherming op het werk – technische aspecten

Informatica

 1. Starterscursus Informatica – Windows XP
 2. Digitale fotobewerking
 3. Europees computerrijbewijs ECDL
 4. Inleiding tot het gestructureerd programmeren
 5. Internet en e-mail
 6. Office XP
 7. Linux Ubuntu
 8. Open Office
 9. Visual Basic
 10. Vrije en gratis software

Wiskunde

 1. Basiscursus wiskunde

HOE ZIJN DEZE CURSUSSEN OPGEBOUWD?

Opbouw van de cursussen via computeractiviteit

In het volwassenenonderwijs werkt men overeenkomstig het Europees referentiekader met 4 richtgraden onderverdeeld in 10 niveaus. Elk niveau behelst 120 lestijden in het volwassenenonderwijs. De BIS-cursussen bestaan overeenkomstig uit 80 lessen per niveau voor Richtgraad 1 en 2, en uit 120 lessen per niveau voor richtgraad 3 en 4.

Europees
referentiekader

Volwassenen-
onderwijs

Europees
referentiekader

Volwassenen-
onderwijs

Lestijden in het
volwassenenonderwijs

Lessen van de
BIS-cursus

Breakthrough en Waystage

Richtgraad 1

Breakthrough

Richtgraad 1.1

120

80

   

Waystage

Richtgraad 1.2

120

80

Threshold

Richtgraad 2

Threshold 1

Richtgraad 2.1

120

80

   

Threshold 2

Richtgraad 2.2

120

80

   

Threshold 3

Richtgraad 2.3

120

80

   

Threshold 4

Richtgraad 2.4

120

80

Vantage

Richtgraad 3

Vantage 1

Richtgraad 3.1

120

120

   

Vantage 2

Richtgraad 3.2

120

120

Effectiveness

Richtgraad 4

Effectiveness 1

Richtgraad 4.1

120

120

   

Effectiveness 2

Richtgraad 4.2

120

120

De BIS-cursussen zijn geënt op het opleidingsprofiel Talen voor het Volwassenenonderwijs van de Entiteit Curriculum (ex-DVO) van het Ministerie van Onderwijs & Vorming.

Elke les oefent een vaardigheid en past binnen een bepaalde context. Op deze site is het mogelijk om binnen de lessen van een niveau te zoeken op vaardigheid en op context.

De vier vaardigheden zijn: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Per niveau komen telkens de volgende contexten voor:

Threshold

1. Contacten met officiële instanties

2. Leefomstandigheden

3. Afspraken en regelingen (logies en maaltijden)

4. Consumptie

5. Openbaar en privévervoer

6. Voorlichtingsdiensten

7. Vrije tijd

8. Nutsvoorzieningen

9. Ruimtelijke oriëntering

10. Onthaal

11. Gezondheidsvoorzieningen

12. Klimaat

1. Contacten met officiële instanties

2. Leefomstandigheden

3. Afspraken en regelingen (logies en maaltijden)

4. Consumptie

5. Openbaar en privévervoer

6. Voorlichtingsdiensten

7. Vrije tijd

8. Nutsvoorzieningen

9. Ruimtelijke oriëntering

10. Onthaal

11. Gezondheidsvoorzieningen

12. Klimaat

13. Sociale communicatie op het werk

1. Contacten met officiële instanties

2. Leefomstandigheden

3. Afspraken en regelingen (logies en maaltijden)

4. Consumptie

5. Openbaar en privévervoer

6. Voorlichtingsdiensten

7. Vrije tijd

8. Nutsvoorzieningen

9. Ruimtelijke oriëntering

10. Onthaal

11. Gezondheidsvoorzieningen

12. Klimaat

13. Sociale communicatie op het werk

14. Opleidingsvoorzieningen

15. Communicatie op het werk

Elke les is een afgerond geheel dat eventueel afzonderlijk gebruikt kan worden. De grammatica en woordenschat wordt wel lineair opgebouwd doorheen een niveau.

Nieuwe grammaticaitems of nieuwe woordenschat in een les worden aangebracht via de ‘tip’ achter het lampicoontje links naast de titel van de les. Alle nieuwe grammatica en nieuwe woordenschat per niveau is opgenomen in de referentiegrammatica en de referentiewoordenlijst rechts bovenaan in de lessen. Alle lessen van een niveau bevatten dus dezelfde referentiegrammatica en dezelfde referentiewoordenlijst. In elk volgend niveau worden deze verder uitgebreid.

De lagere niveaus van een taal bevatten een grammatica en een woordenlijst die werd opgesteld door de auteurs. De hogere niveaus verwijzen naar woordenboeken en grammatica’s op internet.

Opbouw van de cursussen via syllabus

Deze cursussen bestaan uit:

 • een kennismakingspakket (met een beschrijving van de cursusinhoud en de didactiek),
 • lessen (bestaande uit theorie en oefeningen),
 •  taken (evenveel als lessen, met opdrachten allerhande),
 • didactisch materiaal (meestal luisterfragmenten, gelinkt aan de lessen en de taken).

WAT DOE JE MET DIT CURSUSMATERIAAL?

Je mag dit materiaal gratis gebruiken in een onderwijscontext.

Gebruik het materiaal ter inspiratie bij je lesvoorbereiding. Of neem stukjes theorie, oefeningen, illustraties of audio over. Je kunt er ook een nieuwe cursus mee samenstellen voor gecombineerd onderwijs. Je kunt de cursussen ook in hun geheel aanbieden.

Hou er rekening mee dat de begeleiding vanuit BIS niet meer verzorgd wordt.

WAT MET DE AUTEURSRECHTEN OP DIT MATERIAAL?

Voor dit materiaal geldt een creative commons-licentie.Dit is een flexibele licentie met als voorwaarden Naamsvermelding – Niet-commercieel – Gelijk delen 2.0’. Dit wil zeggen dat je dit materiaal gratis mag gebruiken of bewerken voor niet-commercieel gebruik. Je bent er wel aan gebonden om de bron te vermelden. Deze licentievorm maakt gratis gebruik in een onderwijscontext (non-profit) mogelijk.

Deze licentie bepaalt de voorwaarden voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken. Volgens de licentie mag het lesmateriaal alleen gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden en mits er verwezen wordt naar de Vlaamse overheid. Het materiaal mag door gebruikers vrij worden aangepast indien de nieuwe lesmaterialen die zo ontstaan terug onder dezelfde voorwaarden ter beschikking worden gesteld. De Vlaamse overheid blijft eigenaar van het materiaal.

Belangrijk: bovenstaande samenvatting van de licentie is enkel ter informatie. Ze beperkt op geen enkele wijze de voorwaarden die in de volledige licentietekst beschreven worden. Zie hiervoor http://creativecommons.org. Elk verkeerd gebruik van het cursusmateriaal in en buiten Vlaanderen kan aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging.

WAT IS DE KWALITEIT VAN DIT MATERIAAL?

Het materiaal op deze website is beschikbaar ‘zoals het is’, dit wil zeggen in de huidige staat, met mogelijke onnauwkeurigheden en fouten zonder dat er in dit verband enige garanties geleverd worden. Dit houdt ook in dat sommige cursussen verouderd zijn en niet goed meer aansluiten bij recente leerplannen of didactische inzichten.

In sommige cursussen zijn er omwille van auteursrechten elementen gewijzigd of verwijderd, bijv. illustraties, audiofragmenten, enz. Hierdoor kunnen soms kleine onevenwichten in het materiaal ontstaan.

De computeractiviteiten werken best op een Windows-server. Als je computeractiviteiten via scorm overneemt naar je leeromgeving en die werkt op een Linux-platform (bv Smartschool), dan kunnen er problemen ontstaan waar we technisch geen ondersteuning meer voor kunnen bieden.

KAN JE NOG EEN BEROEP DOEN OP EEN MENTOR?

Neen. De dienst BIS werd stopgezet en voorziet geen begeleiding meer bij deze cursussen.

Wil je je voorbereiden op een examen voor de Centrale Examencommissie of ben je gedetineerd? Dan kun je voorlopig nog welcursussen met begeleiding volgen bij BIS.;

Wil je een cursus volgen in afstandsonderwijs? Dan kan je terecht bij de Centra voor Volwassenenonderwijs, de Centra voor Basiseducatie, het hoger onderwijs, de Syntra of VDAB. Kijk op www.wordwatjewil.be.

In de syllabi komen vaak verwijzingen voor naar mentorbegeleiding. Deze cursussen werden immers ontworpen voor de dienst BIS - Individueel Begeleid Studeren. Dit wil zeggen dat ze bedoeld waren voor individueel gebruik in afstandsonderwijs onder begeleiding van een mentor. Gelieve hiermee rekening te houden.

WAT ZIJN DE TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN VAN DEZE CURSUSSEN?

Technische eigenschappen van de cursussen via computeractiviteit

Elke cursus bestaat uit meerdere niveaus. Elk niveau bestaat uit 80 of 120 lessen. Je kunt elke les online bekijken door op de link te klikken.

Je kunt elke les ook downloaden in verschillende formaten. Elk formaat wordt aangeboden in een apart zip-bestand. Je kunt kiezen uit HTML, AICC, SCORM of Lectora. Het formaat dat je kiest is afhankelijk van wat je wil gaan doen met deze les.

 • Met het HTML-pakket kun je de les bekijken als een website. Het voordeel ten opzichte van de link op de site van KlasCement is dat je het materiaal op je eigen drager (pc, server, enz.) kunt plaatsen.
 • Het AICC-pakket en het SCORM-pakket zijn bedoeld voor gebruik in een leeromgeving. Als jouw leeromgeving compatibel is met een van deze formaten dan kun je de lessen inlassen in je eigen leeromgeving. De SCORM-versie die gebruikt werd is SCORM 1.2.
 • In de Lectora-map vind je tenslotte de bronbestanden waarmee deze lessen gemaakt zijn. Indien je in het bezit bent van de auteurssoftware Lectora kun je de lessen hiermee gaan aanpassen. Deze lessen werden gemaakt met Lectora Enterprise Edition v.2003-010(1392) (http://www.trivantis.com).

Indien je stukjes uit de lessen wil gebruiken zoals illustraties, audio, grammatica of woordenlijsten dan kun je deze het makkelijkste vinden in het HTML-pakket.

De meeste cursussen zijn op een uniforme wijze gecodeerd.. Alle bestandsnamen verwijzen naar het vak, het niveau, de les binnen dat niveau en het soort bestand.

betekenis

code

de eerste twee letters verwijzen naar het vak

sp voor Spaans
it
voor Italiaans
nt voor Nederlands Tweede Taal
du voor Duits
en voor Engels
fr voor Frans

de twee volgende cijfers verwijzen naar het niveau

01 = niveau 1
02 = niveau 2
enz.

de volgende groep van drie cijfers verwijst naar de les binnen een niveau

001 = les 1
002 = les 2
enz.

de groep cijfers voorafgegaan door ‘e’ verwijst naar de oefening binnen de les

e01 = oefening 1
e02 = oefening 2
enz.

de groep cijfers voorafgegaan door ‘b’, ‘a’ of ‘l’ verwijst respectievelijk naar een beeld, een audiofragment of een link

b01 = het eerste beeld
b02 = het tweede beeld
enz.

a01 = het eerste audiofragment
a02 = het tweede audiofragment
enz.

l01 = de eerste link
l02 = de tweede link
enz.

Enkele voorbeelden voor les 25 van Spaans niveau 3:

 • les 25 van Spaans 3: sp03_025
 • oefening 4 van les 25 van Spaans 3: sp03_025_0_e04
 • beeld van oef 4 van les 25 van Spaans 3: sp03_025_0_e04_b01
 • audio van oef 4 van les 25 van Spaans 3: sp03_025_0_e04_a01
 • link van oef 4 van les 25 van Spaans 3: sp03_025_0_e04_l01

Technische eigenschappen van de cursussen via syllabus

Het materiaal werd gebundeld in één zipbestand per hoofdstuk of onderwerp. In die zipbestanden vind je het kennismakingspakket, de lespakketten en de taken, en een map met alle bijbehorende geluidsmateriaal.
De lespakketten en taken zijn opgeslagen in WORD-formaat. Je kunt ze op je computer met een tekstverwerker openen en eventueel bewerken. Het geluidsmateriaal is opgeslagen in MP3-formaat. De nummering van het audiomateriaal volgt de logica van de cursus.

TOT WANNEER IS DIT MATERIAAL BESCHIKBAAR?

De Vlaamse overheid heeft een overeenkomst met KlasCement tot september 2011. Het materiaal zal minstens tot die datum ontsloten worden via deze website.