Vak / Leergebied
Fotografie - Video - Film
Natuurwetenschappen
Chemie
Onderwijsniveau
ASO - 2de graad
Kunstsecundair
TSO - 2de graad
ASO - 3de graad
TSO - 3de graad
Categorie
Laboactiviteit
Trefwoorden
complexcomplexvormingionionreactiekleurveranderingmetaalneerslagneerslagreactiepracticumrencdromsamengestelde stofzout

Kwalitatieve studie van complexvorming : Practicum

Foto Toegevoegd door Philip Lambrechts op 11.05.2012
Downloadbaar lesmateriaal

Meld aan om dit leermiddel volledig te kunnen bekijken.

In dit practicum voer je ionenreacties uit, zodanig dat er zich complexen vormen. Door de complexvorming ontstaan typische kleuren, die gebruikt worden om metaalionen op te sporen. 

De werkbladen voor dit practicum zijn gestructureerd volgens:

  • doel van het practicum;
  • benodigdheden;
  • experiment.

Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou

  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.

Registreer nu

Veilig en gratis