Vak / Leergebied
[LO] Mens en maatschappij
Onderwijsniveau
Lager - 3de graad
Categorie
Lesvoorbereiding - Lesplan
Klasactiviteit (taak, oefening in de klas)
(Interactieve) Presentatie
Trefwoorden
beroepskeuzechauffeurchocoladechocoladeroutedistributielespakket logistiekSFTLstudiekeuzetechniektransportverpakkenvrachtwagentalen

Chocoladeroute : Lespakket logistiek

Toegevoegd door Katrien Timmermans op 11.12.2012
Downloadbaar lesmateriaal

Meld aan om dit leermiddel volledig te kunnen bekijken.

De chocoladeroute is een gratis educatief pakket voor lessen over transport en logistiek.
Het betreft materiaal voor een vakoverschrijdend project waarin de vakken aardrijkskunde, techniek en Nederlands aan bod komen en er ook aandacht is voor internetvaardigheden.

Thema van het educatief pakket is de lange weg van cacaoboon tot chocoladereep. Om die weg af te leggen zijn heel wat transportmiddelen nodig en vrachtwagens spelen daarbij een belangrijke rol. Hoe geraakt een reep chocolade in de supermarkt om de hoek? Op deze vraag geeft het chocoladetraject een smakelijk antwoord.

Net zoals techniek overal in onze leefwereld zit, geldt dat even goed voor transport. Wij zijn gewend geraakt aan volle winkelrekken, zonder te beseffen welke keten daaraan voorafgaat. Om de wereled en onze economie te begrijpen is het belangrijk die keten in beeld te brengen. welke logistieke oplossingen worden gezocht om een reep chocolade tot in de winkels te krijgen? Welke technologische oplossingen zijn daarvoor nodig?

Deel 1: Introductie - De weg van boon tot reep
Deel 2: Het chocoladetransport
Deel 3: Stap voor stap: verpakken, verdelen en transporteren

(Dit pakket bestaat ook voor de 1e graad SO, zie Getipte bijdragen in de rechterkolom.)


Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou

  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.

Registreer nu

Veilig en gratis