Vak / Leergebied
NT2
Onderwijsniveau
Volwasseneneducatie
Onderwijsbehoefte
Anderstalig
Categorie
Syllabus - Cursus - Handleiding
Klasactiviteit (taak, oefening in de klas)
Trefwoorden
actieve zinalfabetbezoekconversatieklankklinkerkokentelefoongesprektellentweeklankuitspraakuitspraakoefeninguitsprekenvoorwaardevoorzetselvraagwoordvragende zinwerkwoordwinkelwoordenschatzelfstudiezinleerzorgtalen

Conversaties : NT2

Toegevoegd door Mark Holsteens op 17.03.2013
Downloadbaar lesmateriaal

Meld aan om dit leermiddel volledig te kunnen bekijken.

Deze cursus is een pakket van een tiental hoofdstukken waarin telkens zeven à acht lessen zitten. Hij werd ontwikkeld om anderstaligen snel Nederlands te laten oppikken. Dat kan enkel als de anderstalige begeleid wordt door een Nederlandstalige. De Nederlandstalige brengt de cursus aan en zorgt ervoor dat de anderstalige alles correct leest en uitspreekt. Als die voorwaarde vervuld is, dan kan de anderstalige elke les verder alleen inoefenen. 

In de inleidende lessen zijn er uitspraakoefeningen op o.a.tweeklanken, korte en lange klinkers. Er worden veel voorbeeldzinnen aangereikt met woordenschat rond een thema zoals in het park, het gezin, in de winkel, bezoek... Er wordt ook gewerkt op werkwoorden, op voorzetsels en vragende zinnen enz.


Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou

  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.

Registreer nu

Veilig en gratis