Vak / Leergebied
Geschiedenis - Archeologie
PAV - MAVO - GASV - ASPV
Onderwijsniveau
ASO - 3de graad
BSO - 3de graad
KSO - 3de graad
TSO - 3de graad
BSO - 4de graad
TSO - 4de graad
Categorie
Lesvoorbereiding - Lesplan
Klasactiviteit (taak, oefening in de klas)
Trefwoorden
conflictconflictgebiedgevechtgewapend conflictinternationaal humanitair rechtkrijgsgevangenelespakketoorlogRode Kruisstrijder

Lespakket rond regels tijdens oorlogen en gewapende conflicten

Logo Toegevoegd door Jeugd Rode Kruis vzw op 15.04.2013
Downloadbaar lesmateriaal

Meld aan om dit leermiddel volledig te kunnen bekijken.

Wil je in je klas de nodige aandacht aan de actualiteit schenken? Werk je rond de thema’s gewapende conflicten en oorlogen? Maak dan gebruik van de online module en bijhorende handleiding voor de leerkracht rond internationaal humanitair recht.

Ook in gewapende conflicten en oorlogen gelden regels. Deze regels zijn neergeschreven in het internationaal humanitair recht. Dat recht beschermt de personen die niet of niet langer aan de gevechten deelnemen en legt ook grenzen op aan de manier van oorlog voeren. Helaas is dit thema nog steeds brandend actueel.

Daarom ontwikkelde Rode Kruis-Vlaanderen een online module over het internationaal humanitair recht: Test je kennis.
Je leerlingen leren er meer over wat het internationaal humanitair recht inhoudt, wat de basisregels zijn en wanneer het van toepassing is. De volgende onderwerpen komen aan bod: culturele goederen, gevaarlijke krachten, vluchtelingen, gewonde strijders en journalisten.

Rode Kruis-Vlaanderen ontwikkelde ook een handleiding voor de leerkracht om in de klas met de online module aan de slag te gaan. De handleiding bevat o.a. concrete doelstellingen, een link met eindtermen, suggesties voor werkvormen en achtergrondinformatie.


Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou

  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.

Registreer nu

Veilig en gratis