Vak / Leergebied
Nederlands
Onderwijsniveau
A-stroom - 1ste graad
B-stroom - 1ste graad
Categorie
Syllabus - Cursus - Handleiding
Trefwoorden
Breed EvaluerencompetentiesevaluatiebeleidevaluerenimplementatiescenarioscreeningtaalbeleidtaalscreeningtalenbeleidtalennotaTBEtoolkittoolkit breed evaluerentalen

Competenties Nederlands eerste graad secundair : Toolkit Breed Evalueren

Logo Toegevoegd door Project TBE SO SDL/CTO op 12.11.2013
Downloadbaar lesmateriaal

Meld aan om dit leermiddel volledig te kunnen bekijken.

Deze bijdrage is een implementatiescenario die secundaire scholen ondersteunt om de verplichte* taalscreening vorm te geven voor de overgang vanuit het basisonderwijs.

Wanneer scholen de verschillende stappen doorlopen, kunnen ze tot een waardevolle screening komen van de leerlingen bij het begin van het secundair onderwijs. Hierbij is gedacht aan visieontwikkeling met het team, een algemene brede observatie, een kwantitatieve screening aangevuld met kwalitatieve diagnosegegevens, de interpretatie van deze gegevens, het opzetten van een actieplan op basis van deze gegevens, communicatie over deze gegevens en de impact ervan.

Er is ook een website met meer informatie.

* Vanaf 1 september 2014 is het verplicht om een taalscreening te doen bij de overgang van het kleuter- naar het  lager onderwijs en van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs.

 


Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou

  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.

Registreer nu

Veilig en gratis