Vak / Leergebied
Natuurwetenschappen
Biologie
Chemie
Wetenschappelijk werk
Onderwijsniveau
Algemeen secundair
Kunstsecundair
TSO - 2de graad
TSO - 3de graad
Volwasseneneducatie
Categorie
Klasactiviteit (taak, oefening in de klas)
Trefwoorden
chemicaliëndominogevaargevaarlijke stofgevarenetiketgevarenpictogramgevarensymboollabolaboratoriumpictogramveiligheid

Gevarensymbolen : Domino

Toegevoegd door Fatiha Baki op 16.11.2013
Downloadbaar lesmateriaal

Meld aan om dit leermiddel volledig te kunnen bekijken.

Deze bijdrage bevat enerzijds een dominospel om de gevarensymbolen die van toepassing zijn in een chemische werkomgeving in te oefenen. Anderzijds een toets om de kennis van die gevarensymbolen te evalueren.


Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou

  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.

Registreer nu

Veilig en gratis