Vak / Leergebied
Mechanica - Pneumatica - Hydraulica - Meet- en regeltechn.
Natuurwetenschappen
Fysica
Onderwijsniveau
ASO - 2de graad
BSO - 2de graad
Kunstsecundair
TSO - 2de graad
ASO - 3de graad
BSO - 3de graad
TSO - 3de graad
Categorie
Laboactiviteit
Trefwoorden
bewegingbewegingsleerexperimentexperimenterengrafiekhellend vlakinquiry basedkinematicalaboleerlingenpracticaonderzoekonderzoekscompetentiesensorsnelheidversnelling

Bewegingsleer : Beweging op een hellend vlak

Logo Toegevoegd door Rhombus op 19.11.2013
Downloadbaar lesmateriaal

Meld aan om dit leermiddel volledig te kunnen bekijken.

Deze bijdrage daagt leerlingen uit om onderzoeksgericht bewegingen van een wagentje te analyseren.

Ze leren hiervoor onderzoeksvragen hanteren, zoals:

  • Is er een wiskundig patroon in de snelheidsveranderingen?
  • Welke grafische verbanden kan je afleiden?

Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden:

  • stellen ze hun hypothesen grafisch voor;
  • voeren de leerlingen metingen uit van positie, snelheid en versnelling;
  • bestuderen ze grafieken van positie, snelheid en versnelling in functie van de tijd;
  • hanteren ze wiskundige modellen;
  • berekenen ze de gemiddelde versnelling op verschillende manieren.

Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou

  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.

Registreer nu

Veilig en gratis