Vak / Leergebied
[LO] Wetenschappen en techniek
Techniek (Technologische Opv.)
Onderwijsniveau
Lager
BuLO
B-stroom - 1ste graad
BSO - 2de graad
TSO - 2de graad
Categorie
Syllabus - Cursus - Handleiding
Organisat. & adm. document
Trefwoorden
innovatieprocesleerlijnonderwijsinnovatiepilootprojectprojectmatig werkensamenwerkingsverbandSTEM-coachtechniek op schooltechniekonderwijsTechnisch Heilig-Hartinstituut TessenderloTOS21uitdagingvakoverschrijdendzelfevaluatie

Techniek op school : Technisch Heilig-Hartinstituut Tessenderlo

Foto Toegevoegd door Philip Lambrechts op 26.03.2014
Downloadbaar lesmateriaal

Meld aan om dit leermiddel volledig te kunnen bekijken.

Dit leermiddel compileert het engagement van één van de pilootscholen van het voormalige TOS-21 project en wil hiermee Vlaamse scholen inspireren om binnen het kader van STEM techniek op school te stimuleren.

Volgende items komen in dit document aan bod:

  • profiel van de school;
  • omschrijving van het ondernomen initiatief;
  • effecten;
  • concretiseringen;
  • samenwerkingsverbanden;
  • randvoorwaarden;
  • bedenkingen, tips en valkuilen.

Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou

  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.

Registreer nu

Veilig en gratis