Vak / Leergebied
Geschiedenis - Archeologie
Levensbeschouwing (Erkende godsdienst, Zedenleer)
PAV - MAVO - GASV - ASPV
Politieke en Sociale Wet. - Maatschappijleer
Onderwijsniveau
Lager - 3de graad
Algemeen secundair
BSO - 2de graad
Kunstsecundair
Technisch secundair
BSO - 3de graad
BSO - 4de graad
Categorie
Lesvoorbereiding - Lesplan
Handboek / Lesmethode
Heritage for Peace and Reconciliation
UNESCO
Trefwoorden
Conventie ter bescherming van onderwatererfgoeddidactische aanpakerfgoededucatieherinneringseducatiemensenrechtenOnderwater erfgoedpraktijkvoorbeeldUNESCOverdraagzaamheidVerenigde NatiesverzoeningvredeseducatieWOIopvoeden tot burgerzin
Thema
mensenrechten  opvoeden tot burgerzin 

Heritage for Peace and Reconciliation, Safeguarding the Underwater Cultural Heritage of WWI

Logo Toegevoegd door Vereniging voor de Verenigde Naties op 11.05.2015
Downloadbaar lesmateriaal

Meld aan om dit leermiddel volledig te kunnen bekijken.

Tussen 2014 en 2018 wordt wereldwijd aandacht besteed aan de Eerste Wereldoorlog.

Voor UNESCO is deze honderdjarige herdenking het moment bij uitstek om de wereld te herinneren aan de noodzaak van vrede en speciale aandacht te besteden aan herinneringseducatie. Gedurende de honderdjarige herdenking wil UNESCO vooral accenten leggen op het onderzoek naar en het behoud van onderwatererfgoed in relatie tot de Eerste Wereldoorlog.
Om dit kracht bij te zetten nam UNESCO het initiatief om een internationaal vredesproject op te starten. Dit project wil scholen wereldwijd sensibiliseren om aan de slag te gaan rond bovengenoemde thema’s. Centraal in dit educatief project staat het handboek Heritage for Peace and Reconciliation: Safeguarding the Underwater Cultural Heritage of the First World War, uitgegeven door UNESCO, Parijs,2015. ISBN 978-92-3-100067-6.

Het boek kwam tot stand in een samenwerking tussen UNESCO HDQ, sectie Onderwater Cultureel Erfgoed en de Vereniging voor de Verenigde Naties Vlaanderen.  Auteurs van het boek zijn Dirk Timmermans,pedagogisch adviseur en  voorzitter van de werkgroep onderwijs van de Vereniging voor de Verenigde Narties en dr. Ulrike Guerin, hoofd van de sectie onderwater erfgoed van UNESCO.

Het handboek wil leraren werktuigen aanreiken om het educatieve proces vorm te geven. Het richt zich naar scholen die de link willen leggen tussen onderwatererfgoed en vredeseducatie.

Het handboek wordt door UNESCO wereldwijd verspreid aan de Nationale UNESCO comités en gespecialiseerde erfgoedinstellingen.


Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou

  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.

Registreer nu

Veilig en gratis