Vak / Leergebied
Gedrags- en cultuurwetenschappen
Psychologie en Pedagogie
Algemene psychologie
Onderwijsniveau
ASO - 3de graad
Lerarenopleiding
Volwasseneneducatie
Categorie
Lesvoorbereiding - Lesplan
Handboek / Lesmethode
Psychologie
De Boeck
Trefwoorden
attributiebehoeftepiramideextrinsieke motivatiegedraggedragswetenschapintrinsieke motivatieMaslowmotivatiemotivatiepsychologiemotivatietheorie

Motivatiepsychologie : Lesvoorbereiding - Psychologie

Toegevoegd door Elien Van den Bruel op 18.05.2015
Downloadbaar lesmateriaal

Meld aan om dit leermiddel volledig te kunnen bekijken.

Dit document is een lesvoorbereiding over motivatiepsychologie, opgesteld voor de HBO5opleiding Assistent in de psychologie. 

Een greep uit de doelen die worden vooropgesteld:

 • Uitleggen wat motivatie is aan de hand van een voorbeeld.
 • Vier soorten doelgerichtheid van motivatie uitleggen, onderscheiden en toepassen op een voorbeeld.
 • Vier motivationele conflicten opnoemen, uitleggen, herkennen en benoemen in een voorbeeld of er zelf een voorbeeld van geven.
 • De attributietheorie, waaronder ook de fundamentele attributiefout, theoretisch en aan de hand van een voorbeeld uitleggen.
 • Intrinsieke en extrinsieke motivatie uitleggen, er een voorbeeld van geven en herkennen.
 • De verschillende behoeftes van Maslow en de volgorde ervan opsommen, uitleggen, staven aan de hand van een voorbeeld en identificeren in een tekst.
 • Verschillende soorten bronnen analyseren en onderdelen relevant voor het onderwerp selecteren.
 • Informatie uit een bron kort samenvatten en presenteren voor een groep.
 • In drie minuten aan medecursisten uitleggen wat in de bron stond en wat relevant is voor het huidige onderwerp en waarom. 
 • Op een respectvolle en productieve manier samenwerken.

Bij de lesvoorbereiding hoort nog een PowerPoint.


Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou

 • gratis lesmateriaal;
 • voor alle leeftijden en vakken;
 • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.

Registreer nu

Veilig en gratis