Vak / Leergebied
Gedrags- en cultuurwetenschappen
Levensbeschouwing (Erkende godsdienst, Zedenleer)
PAV - MAVO - GASV - ASPV
Psychologie en Pedagogie
Onderwijsniveau
ASO - 3de graad
BSO - 3de graad
KSO - 3de graad
TSO - 3de graad
BSO - 4de graad
TSO - 4de graad
Lerarenopleiding
Volwasseneneducatie
Categorie
Syllabus - Cursus - Handleiding
Klasactiviteit (taak, oefening in de klas)
Trefwoorden
activerende werkvormenattitudebinnenklasdifferentiatieblikopenerdifferentiatiediversiteit in actiediversiteit in de klasdiversiteitscompetentieheterogene klasgroepklasgroepleerlingenlespraktijkmetareflectierecht doen aan verschillenreflectietoolboxverscheidenheidverschillen tussen leerlingenwerkvormenzelfreflectie

Diversiteitscompetenties : Toolbox met werkvormen

Foto Toegevoegd door Els Tanghe op 28.05.2015
Downloadbaar lesmateriaal

Meld aan om dit leermiddel volledig te kunnen bekijken.

Deze handleiding rond diversiteitscompetenties bevat een aanbod aan werkvormen die onder meer reflectie over diversiteitscompetenties in gang zetten. Daarbij staan volgende vragen centraal: 

  • Wie is de leerkracht in eigen persoon?
  • Wat heeft de leerkracht in zijn rugzak?
  • Welke visie heeft de leerkracht op onderwijs?

Deze vragen wil hem laten stilstaan bij zijn manier van lesgeven en bovendien bewust maken van de invloed van zijn persoonlijk interpretatiekader op zijn lespraktijk. Opdat zijn blik verder verruimt op de leerling en de klas: 

  • Wie is de leerling?
  • Welke diversiteit is er aanwezig in de klas?
  • Hoe krijgt de aanwezige diversiteit een plaats?

Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou

  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.

Registreer nu

Veilig en gratis