Vak / Leergebied
Gedrags- en cultuurwetenschappen
Psychologie en Pedagogie
Lichaamszorg - Personenzorg
Onderwijsniveau
ASO - 2de graad
TSO - 2de graad
BSO - 3de graad
BSO - 4de graad
Lerarenopleiding
Categorie
Syllabus - Cursus - Handleiding
Klasactiviteit (taak, oefening in de klas)
Handboek / Lesmethode
SOWiEso
Plantyn
Trefwoorden
gedraggroepsdynamiekinteractierolrolconflictrolpatroonsociale positiesociale relatiesociale technische wetenschappen

Sociale rollen

Toegevoegd door Tim Poelman op 09.11.2015
Downloadbaar lesmateriaal

Meld aan om dit leermiddel volledig te kunnen bekijken.

Dit document vat de krachtlijnen over sociale rollen samen, uit een hoofdstuk van het werkboek SOWIEso GO!

De doelen die hiermee worden nagestreefd zijn onder meer:

 • kunnen begrijpen wat een sociale relatie inhoudt;
 • binnen een sociale interactie de rolverwachtingen kunnen weergeven;
 • kunnen begrijpen dat een rolrelatie gaat om de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 • kunnen begrijpen wat een sociale positie binnen een groep inhoudt;
 • inzicht verwerven in verschillende rolgedragingen in verschillende sociale groepen;
 • een onderscheid kunnen maken tussen interne en externe rolconflicten;
 • kunnen uitmaken wat rolgrenzen zijn;
 • sociale systemen kunnen interpreteren als primaire of secundaire interactiekaders.

 

 


Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou

 • gratis lesmateriaal;
 • voor alle leeftijden en vakken;
 • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.

Registreer nu

Veilig en gratis