Vak / Leergebied
Engels
Onderwijsniveau
ASO - 2de graad
ASO - 3de graad
TSO - 3de graad
Categorie
Klasactiviteit (taak, oefening in de klas)
Computeractiviteit (taak, oefening)
Overhoring - Toets - Examen
Trefwoorden
BBC Learning Englishexercisesexpressionsphrasesthe English We Speakvocabularyzelfstandig werktalen

The English We Speak : Miscellaneous exercises on BBC Learning English

Foto Toegevoegd door Marcel Beleyn op 25.02.2016
Downloadbaar lesmateriaal

Meld aan om dit leermiddel volledig te kunnen bekijken.

Deze bundel is opgevat als een grotendeels digitaal te verwerken project dat vooral woordenschatoefeningen (met correctie) bij de featured expressions biedt, gecombineerd met suggesties voor klassikaal pair work, andere mondelinge oefeningen en een schrijftaak. Daarbij leren de leerlingen ook hoe ze met de prikker in Word aan de slag kunnen.

Het project stimuleert autonomie van de lerende, mikt op succeservaringen bij de leerlingen en kan gespreid worden over een heel trimester / semester. De klassikale presentatie en verwerking vergen ongeveer 4 lessen.    


Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou

  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.

Registreer nu

Veilig en gratis