Vak / Leergebied
Bouw - Architectuur
Onderwijsniveau
BSO - 2de graad
TSO - 2de graad
BSO - 3de graad
TSO - 3de graad
Categorie
Syllabus - Cursus - Handleiding
Trefwoorden
veiligheid

Gevaarlijke agentia: etikettering en veiligheidsinformatieblad - Toolboxfiche 2004

Logo Toegevoegd door Constructiv op 26.04.2016
Downloadbaar lesmateriaal

Meld aan om dit leermiddel volledig te kunnen bekijken.

De REACH-verordening bepaalt de criteria voor het op de markt brengen van gevaarlijke agentia door middel van de registratie, beoordeling en autorisatie van deze agentia door de bevoegde instanties. Een belangrijk onderdeel hiervan is de CLP-verordening met betrekking tot de indeling, etikettering en verpakking van deze gevaarlijke agentia. Met deze verordening is een nieuw systeem (GHS: Globally Harmonized System) ingevoerd voor de indeling en de aanduiding van de risico's. Deze eenvoudige, beknopte toolboxfiche kan dienen als ondersteuning bij een toolboxmeeting. De toolboxfiche geeft informatie over de etikettering, de GHS symbolen, het veiligheidsinformatieblad en de preventiemaatregelen.

Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou

  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.

Registreer nu

Veilig en gratis