Vak / Leergebied
Niet vakgebonden
Onderwijsniveau
ASO - 2de graad
BSO - 2de graad
Kunstsecundair
Technisch secundair
ASO - 3de graad
BSO - 3de graad
BSO - 4de graad
Volwasseneneducatie
Categorie
Syllabus - Cursus - Handleiding
Trefwoorden
collectief overlegeerlijk loonfeminismegelijke kansengendergenderbewustgenderperspectieflesbrieflesmateriaallespakketloonloonberekeningloonkloofloonkloofwetmaatschappelijke vormingmanRoSa vzwvrouwwettelijke normarbeidberoepenvrouwen
Thema
beroepen  vrouwen  arbeid 

De loonkloof tussen vrouwen en mannen : Lesbrief

Toegevoegd door Helena Bonte op 09.09.2016
Downloadbaar lesmateriaal

Meld aan om dit leermiddel volledig te kunnen bekijken.

Deze lesbrief doet leerlingen kennismaken met het loonsysteem in België en gaat specifieker in op de loonkloof tussen man en vrouw. Anno 2016 verdienen vrouwen nog steeds aanzienlijk minder dan mannen. Er wordt in de lesbrief dieper ingegaan op hoe de lonen in België bepaald worden, welke ongelijkheden hierbij ontstaan, wat de loonkloof exact inhoudt, hoeveel een vrouw gemiddeld minder verdient dan een man, welke loonverschillen er bestaan, et cetera.

Doel van de lesbrief is om lonen, beloning en de loonkloof te verduidelijken en bespreekbaar te maken alsook om leerlingen bewust te maken van wat er juist speelt als ze de arbeidsmarkt zullen betreden.


Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou

  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.

Registreer nu

Veilig en gratis