Vak / Leergebied
[LO] Nederlands
Onderwijsniveau
Lager - 3de graad
Categorie
Klasactiviteit (taak, oefening in de klas)
Handboek / Lesmethode
Tijd voor Taal accent 5 spelling
Van In
Trefwoorden
controledictee 3speelse manierspelspellingtaalspeltalen

Woorden van controledictee 3 op een speelse manier inoefenen - Tijd voor Taal accent 5 spelling

Toegevoegd door Sigrid Vanden Bempt op 28.02.2017
Downloadbaar lesmateriaal

Meld aan om dit leermiddel volledig te kunnen bekijken.

Leerlingen oefenen op een speelse manier de woorden van controledictee 3 van de methode Tijd voor Taal accent 5 spelling.

De leerlingen spelen dit spel per twee. Ze krijgen elk een andere woordkaart. Ze hebben ook een lege tabel. Kind A vraagt: Welk woord staat in vak .....? Kind B dicteert dat woord. Als kind A het woord juist kan schrijven (kladblad) dan mag het dat vakje op zijn lege tabel kleuren. Is het fout, dan zet je een kruis en mag je op het einde nog eens proberen. Wie heeft als eerste een rij vol?


Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou

  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.

Registreer nu

Veilig en gratis