Vak / Leergebied
[BO] Nederlands
Onderwijsniveau
Lager - 3de graad
Categorie
Klasactiviteit (taak, oefening in de klas)
Handboek / Lesmethode
Tijd voor Taal accent 5 spelling
Van In
Trefwoorden
controledictee 3speelse manierspelspellingtaalspeltalen

Woorden van controledictee 3 op een speelse manier inoefenen - Tijd voor Taal accent 5 spelling

Foto Toegevoegd door Sigrid Vanden Bempt op 28.02.2017
Downloadbaar lesmateriaal

Leerlingen oefenen op een speelse manier de woorden van controledictee 3 van de methode Tijd voor Taal accent 5 spelling.

De leerlingen spelen dit spel per twee. Ze krijgen elk een andere woordkaart. Ze hebben ook een lege tabel. …


Meld aan om dit leermiddel volledig te kunnen bekijken.

KlasCement is het gratis platform waar leerkrachten elkaar inspireren door materiaal te delen, voor leerlingen van alle leeftijden.

Tienduizenden leermiddelen kun je gemakkelijk doorzoeken op onderwerp, vak of onderwijsniveau.