Vak / Leergebied
Gedrags- en cultuurwetenschappen
Levensbeschouwing (Erkende godsdienst, Zedenleer)
Media en Communicatie + Sociale vaardigheden
Psychologie en Pedagogie
Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
Nederlands
PAV - MAVO - GASV - ASPV
Levensbeschouwing, Nederlands, Mens en maatschappij, Fotografie, video en film, Sociale vaardigheden, Media en communicatie, Psuchologie en Pedagogie, Wijsbegeertete
Onderwijsniveau
ASO - 3de graad
BSO - 3de graad
BSO - 4de graad
KSO - 3de graad
TSO - 3de graad
TSO - 4de graad
Volwasseneneducatie
Hogeschool
Universiteit
Categorie
Syllabus - Cursus - Handleiding
Lesvoorbereiding - Lesplan
Klasactiviteit (taak, oefening in de klas)
Trefwoorden
burn outdepressiedocumentaireedukitfall apartfilmgeestelijke gezondheidHow to fall apartinleefdagklasverbandpakketpedagogiepraktische toolkitpreventie depressieprojectweekpsychologiewijsbegeertezedenleerzelfdodinglijden, ziekte, dood
Thema
lijden, ziekte, dood 

Documentaire How to fall apart : Educatief pakket

Logo Toegevoegd door Anderewereld films op 07.03.2017
Downloadbaar lesmateriaal

Anderewereldfilms stelt voor: de documentairefilm How To Fall Apart, a true love story en het bijhorend educatief pakket (edukit) 

How To Fall Apart, a true love story is het opmerkelijke …


Meld aan om dit leermiddel volledig te kunnen bekijken.

KlasCement is het gratis platform waar leerkrachten elkaar inspireren door materiaal te delen, voor leerlingen van alle leeftijden.

Tienduizenden leermiddelen kun je gemakkelijk doorzoeken op onderwerp, vak of onderwijsniveau.