Vak / Leergebied
Bouw - Architectuur
Onderwijsniveau
BSO - 2de graad
TSO - 2de graad
BSO - 3de graad
TSO - 3de graad
Categorie
Syllabus - Cursus - Handleiding
Trefwoorden
veiligheid

De verantwoordelijkheden van de opdrachtgever als werkgever en gebruiker van de steiger

Logo Toegevoegd door Constructiv op 20.06.2017
Downloadbaar lesmateriaal

Meld aan om dit leermiddel volledig te kunnen bekijken.

Deze fiche is bedoeld om op een niet-limitatieve wijze de (wettelijke) opdrachten en taken van de opdrachtgever voor wiens rekening een bouwwerk wordt verwezenlijkt, maar ook wiens werknemers gebruik maken van een steiger, in kaart te brengen. In de fiche wordt in de eerste plaats aandacht besteed aan de verantwoordelijkheden in het kader van veiligheid en gezondheid op het werk, meer bepaald bij het gebruik van steigers voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte. Daarnaast zal waar mogelijk worden stilgestaan bij de wettelijke verbintenissen die naar Belgisch recht voortvloeien uit de aard van de overeenkomst (huur, aanneming, …). Naast de wettelijke verplichtingen uit de welzijnsreglementering, spelen ook deze verbintenissen, samen met de concrete inhoud van de overeenkomst, een rol bij het vaststellen en afbakenen van de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever als werkgever en gebruiker van een steiger.

Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou

  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.

Registreer nu

Veilig en gratis