Vak / Leergebied
[LO] Wiskunde
Onderwijsniveau
Lager - 2de graad
Lager - 3de graad
Onderwijsbehoefte
Leerstoornissen
Categorie
Klasactiviteit (taak, oefening in de klas)
Trefwoorden
breukbreuk delen door natuurlijk getalbreuk nemen van een getalbreuk nemen van een hoeveelheidbreuk omzettenbreuk vermenigvuldigen met natuurlijk getalbreuken aftrekkenbreuken optellenbreuken vergelijkengeheugensteunherhalingsbundelhulpfichekommagetal naar breukleerzorg

Breuken : Uitleg en inoefening

Foto Toegevoegd door Joke Van Delm op 28.07.2017
Downloadbaar lesmateriaal

Meld aan om dit leermiddel volledig te kunnen bekijken.

In deze bundel wordt het werken met breuken duidelijk uitgelegd en krijgen de leerlingen de kans om de verschillende leerstofonderdelen in te oefenen:

 • breuk nemen van een hoeveelheid,
 • breuk nemen van een natuurlijk getal,
 • gehelen halen uit breuken,
 • evenwaardige breuken noteren,
 • breuken plaatsen op een getallenlijn,
 • breuken vereenvoudigen,
 • breuken gelijknamig maken,
 • breuken vergelijken,
 • breuken rangschikken,
 • kommagetallen omzetten naar een breuk,
 • breuken omzetten naar een kommagetal,
 • breuken en kommagetallen vergelijken,
 • breuken en kommagetallen rangschikken,
 • gelijknamige breuken optellen,
 • gelijknamige breuken aftrekken,
 • ongelijknamige breuken optellen,
 • ongelijknamige breuken aftrekken,
 • breuken vermenigvuldigen met een natuurlijk getal,
 • breuken delen door een natuurlijk getal.

Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou

 • gratis lesmateriaal;
 • voor alle leeftijden en vakken;
 • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.

Registreer nu

Veilig en gratis