Ecologische voetafdruk en voedselvoetafdruk


In de cursus vind je theorie over de ecologische voetafdruk en de voedselvoetafdruk. Als opdracht werden enkele links naar websites opgenomen, waar de leerling zelf kan gaan berekenen hoe groot zijn ecologische en voedselvoetafdruk is.

De theorie wordt aangebracht door middel van een presentatie, die vertrekt vanuit de impact van een gsm op het milieu. Als illustratie zijn er ook enkele foto's van gezinnen vanuit verschillende delen van de wereld, die afgebeeld worden met de voeding die ze eten.

Ook de lesvoorbereiding vind je hier terug.

 

Gebruik

De presentatie kan als introductie gebruikt worden.


Ecologische_voetafdruk_en_voedselvoetafdruk

zip  •  6.9 MiB

Eindtermen/lesdoelen

Vakoverschrijdende eindterm: milieu.

Milieueducatie ‘Natuur- en milieubeleid’ 2. De leerlingen kunnen het normverleggend en grensoverschrijdende karakter van milieuvervuiling bij productie en verbruik illustreren. (ecologische voetafdruk)

Gezondheidseducatie ‘Leefstijl en levenskwaliteit’ 1. De leerlingen nemen een kritische houding aan tegenover hun voedingspatroon en zijn bereid het aan te passen, rekening houdend met criteria voor een evenwichtige voeding binnen diverse voedingssystemen.

Opvoeden tot burgerzin 17. De leerlingen zijn gevoelig voor het belang van persoonlijke inzet voor de verbetering van het welzijn en de welvaart in de wereld.

Technologisch vorming ‘Techniek Begrijpen’ 1. De leerlingen kunnen effecten van techniek op mens en samenleving illustreren en in historisch perspectief plaatsen (zoals comfort, design, milieu, consumentisme).

Ontdek ook

Dit is een openbaar leermiddel dat je zonder aanmelden kan bekijken.
Om dit leermiddel favoriet te maken, een score te geven of er op te reageren, meld je eerst aan.
Reactie toegevoegd. Herlaad de pagina om je reactie te bekijken.
23 reacties
Heel leuk!
Super!
Leuk!
super!!!
Knap materiaal! Bedankt om te delen.