Taalactiedag : Een taalbeleid in de steigers voor, tijdens en na de lerarenopleiding Lager Onderwijs

Lerarenopleidingen stellen vast dat beginnende studenten de taalcompetenties lezen, schrijven, luisteren en spreken onvoldoende beheersen en zullen dus inspanningen moeten leveren om hieraan te werken: investeren in taalvaardigheid is immers ook investeren in studiesucces.

Los van elke vorm van stigmatisering en met respect voor diverse vormen van intelligentie kan men vaststellen dat het aandeel van instromende tso- en bso-leerlingen in de lerarenopleidingen stijgt ten nadele van het aantal aso-leerlingen.

Studenten hebben de meeste moeite met de schoolse taalvaardigheid, met het begrijpen van hetgeen zij in lessen te horen krijgen, wat zij in cursussen lezen, het foutloos kunnen schrijven, het correct verwoorden en uitschrijven van ideeën ... bijgevolg ervaren beginnende studenten, die minder goed voorbereid zijn op het academische Nederlands, moeilijkheden met het academische register, met complexere formuleringen en woordenschat, wat hun doorstroom kan bemoeilijken.

De enige manier om aan deze doorstroom te werken is deze studenten de mogelijkheid te bieden zich talig te ontwikkelen in plaats van hen af te rekenen op een gebrekkige taalvaardigheid.

Daarvoor is inzet van de hele opleiding met al haar docenten, mentoren, studiebegeleiders nodig: een integrale en duurzame aanpak.

Elke lerarenopleiding dient daarom een visie te hebben op taal, taalvaardigheid en taal(vaardigheids)-onderwijs. Deze visie vormt de basis voor een talenbeleidsplan met prioritaire actiepunten en duidelijke einddoelen die men wil bereiken.

Het taalbeleidsplan van KHLim-bachelors lager onderwijs is in zijn grote stappen (visie, doelenbepaling, uitvoering, evaluatie, aanpassing) en principes (planmatig, doelgericht en in team werken, aandacht hebben voor taal doorheen het curriculum) nog in ontwikkeling, maar heeft toch al een hele dynamiek in de opleiding op gang gebracht.

In het taalbeleid focust men er op 3 prioritaire doelen:

  • taaltesten (mondeling en schriftelijk),
  • taalremediëringstrajecten voor taalzwakke studenten en
  • professionalisering van het hele lectorenteam. 
Guido Cajot en Veerle Schuyten (beiden lectoren Nederlands aan de lerarenopleiding van de KHLim) stellen in deze presentatie voor hoe het overleg met secundaire scholen op gang getrokken wordt en op welke manier ze studenten willen voorbereiden op een taalbeleid op hun toekomstige werkplek.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
lerarenopleiding
Niet vakgebonden
Info
Downloadbaar lesmateriaal
Bijgewerkt: 01-06-2009
Categorie
(Interactieve) Presentatie
Trefwoorden
hogeschoollerarenopleidingtaaltaal-en talenbeleidtaalactiedagtaalbeleidtaalschrijvenTalenbeleidtalen