Taalactiedag : Curriculumanalyse met een taalbril

Je vindt hier de presentatie van de taalactiedag van 15 mei 2009 door Bart Van Der leeuw en Nanke Dokter, beiden docent aan Fontys Pabo Den Bosch.

De taalvaardigheid van pabostudenten staat de laatste tijd erg ter discussie.

Van de instromende student mag verwacht worden dat hij een niveau van taalvaardigheid (en taal kennis) heeft dat correspondeert met het zogenoemde referentieniveau 3f (Meierink 2008).

Om dat instroomniveau te waarborgen wordt onder andere de cito-taaltoets afgenomen.

In de loop van de opleiding ontwikkelt de student zijn taalvaardigheid verder tot niveau 4f.

Het gaat daarbij om algemene taalvaardigheid (schrijven, lezen en mondelinge vaardigheid). Daarnaast mag van de startbekwame leraar worden verwacht dat hij beschikt over taalvaardigheden die specifiek zijn voor het beroep van leraar.

Die professionele taalvaardigheid is onder andere vastgelegd in de 13 doelen van de Nederlandse taalunie (Paus e.a. 2006).

De algemene vraag die we met dit onderzoek willen beantwoorden is hoe het opleidingscurriculum van pabo Den Bosch tegemoet komt aan de eisen van professionele taalvaardigheid. deelvragen daarbij zijn:

  • wat verstaan we onder professionele taalvaardigheid?
  • in welke curriculumonderdelen komen aspecten van professionele taalvaardigheid aan de orde?
  • op welke manier besteden curriculumonderdelen/opleiders aandacht aan professionele taalvaardigheid?
  • in welke mate zijn opleiders zich bewust van hun taak mbt het verhogen van professionele taalvaardigheid van studenten?

Voor de omschrijving van professionele taalvaardigheid (vraag 1) maken we gebruik de taaluniepublicatie Dertien doelen in een dozijn.

Ten behoeve van de onderzoeksvragen 2,3 en 4 wordt op dit moment een instrument ontwikkeld waarmee opleiders zelf hun eigen curriculumonderdeel kunnen analyseren.

We noemen dat instrument ‘de taalbril'. Met behulp van die taalbril kan de opleider vaststellen aan welke aspecten van professionele taalvaardigheid hij aandacht besteedt en op welke manier hij dat doet. bijvoorbeeld:

'In curriculumonderdeel x besteed ik aandacht aan schriftelijk vragen en opdrachten formuleren (taaldoel 4); ik doe dat door daar voorbeelden van te geven en laat er studenten ook mee oefenen.'

De taalbril relateert met andere woorden het curriculumonderdeel met een aspect van professionele taalvaardigheid door de betreffende opleidingspraktijk concreet te benoemen.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
lerarenopleiding
Niet vakgebonden
Info
Downloadbaar lesmateriaal
Bijgewerkt: 25-05-2009
Categorie
(Interactieve) Presentatie
Trefwoorden
curriculumanalyselerarenopleidingtaaltaal-en talenbeleidtaalactiedagtaalbeleidtaalbrilTalenbeleidtalen