Elke huidskleur doet ertoe: Correcte eerstehulpverlening bij een donkere huidskleur


Tijdens de lessen eerste hulp bij ongevallen (EHBO) of bij de bespreking van aandoeningen en ziektes besteed je veel aandacht aan symptomen. Deze symptomen vormen voor eerstehulp- en zorgverleners immers de basis om een letsel of ziekte te vermoeden en gericht actie te ondernemen zoals (advies geven tot) gespecialiseerde hulp raadplegen en/of specifieke verdere eerste hulp (laten) verlenen.

Bij het bekijken van didactisch materiaal valt echter op dat in Vlaanderen (en daarbuiten) meestal afbeeldingen gebruikt worden van (gesimuleerde) symptomen bij personen met een lichte huidskleur. Informatie over symptomen bij een donkere huidskleur is amper terug te vinden. Hoe leer je uiterlijk zichtbare symptomen dan correct herkennen en inschatten bij zorgvragers met een donkere huidskleur?

Tijdens de lessen expliciet en geïntegreerd aandacht besteden aan symptomen die minder opvallend of zichtbaar zijn bij een donkere huidskleur, zorgt ervoor dat de doelgroep beter in staat is om gepaste (eerste) hulp te verlenen. Dat is het streefdoel.

Door het belang van die kennis te benoemen en de doelgroep te laten nadenken over hun persoonlijke referentiekader, aannames enzovoort zet je in op een diversiteitssensitieve grondhouding. Die grondhouding is zowel in de gezondheidszorg als de ganse samenleving een noodzaak willen we kwaliteitsvolle zorg voor iedereen aanbieden. De zorgvrager zal zich meer erkend en bejegend voelen. Datzelfde geldt voor hulp- en zorgverleners. De startcasus en vraag naar hoe jij of de doelgroep zou(den) reageren, vormt een realistisch en relevant
startpunt.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?
Leerkracht

Ontdek ook