Thalassa : Leerboek Grieks deel 1

Webeditie van het veelgebruikte handboek Grieks.

Deel 1: bestemd voor beginners, ASO tweede jaar van de eerste graad.

INHOUDSTAFEL ANTIEKE CULTUUR

 • 1 Het alfabet
 • 2 Athene
 • 3 Eleusis
 • 4 Thebe
 • 5 Delphi
 • 6 Dodona
 • 7 Pella
 • 8 (herhalingshoofdstuk)
 • 9 Lemnos
 • 10 Pergamum
 • 11 Ephese
 • 12 Sagalassos
 • 13 (herhalingshoofdstuk)
 • 14 Alexandria
 • 15 Knossos
 • 16 Syracusa
 • 17 Elea
 • 18 (herhalingshoofdtuk)
 • 19 Croton
 • 20 Massallia
 • 21 Ouranos

INHOUDSTAFEL GRAMMATICA

 • 1 Het alfabet
 • 2 Het werkwoord: lu/ein en ei)=nai Het lidwoord en het model dou=loj Het gebruik van de naamvallen
 • 3 De modellen timh/ en dw=ron De adjectieven: het model a)gaqo/j Over partikels
 • 4 Het passief Het persoonlijk voornaamwoord
 • 5 Substantieven volgens het model qu/ra Adjectieven volgens het model ne/oj Substantieven volgens het model qa/latta Substantieven volgens het model poli/thj Een buitenbeentje bij de eerste klasse: h( nh=soj Twee buitenbeentjes bij de adjectieven: xrusou=j en a)/dikoj De plaatsbepaling bij voorzetsels
 • 6 Mediale vorm en deponente werkwoorden Het bepaald lidwoord Het betrekkelijk voornaamwoord
 • 7 Het aanwijzend voornaamwoord Verbuiging, gebruik en betekenis van au)to/j De reflexieve persoonlijke voornaamwoorden Enkele correlatieve adjectieven
 • 8 (herhalingshoofdstuk)
 • 9 De tweede klasse Een adjectief van de tweede klasse: het model a)/frwn Het vragend voornaamwoord ti/j Het onbepaald voornaamwoord tij
 • 10 Tweestammige substantieven van de derde verbuiging Contracte substantieven van de derde verbuiging Contracte adjectieven van de tweede klasse
 • 11 De gemengde klasse van de adjectieven Het telwoord ei(j en de samenstelling ou)dei/j Twee buitenbeentjes: me/gaj en polu/j
 • 12 Het participium presens actief, mediaal en passief
 • 13 (herhalingshoofdstuk)
 • 14 De trappen van vergelijking Bijwoorden afgeleid van adjectieven Woordvorming
 • 15 De indicatief imperfectum De infinitiefzin
 • 16 De contracte werkwoorden
 • 17 De athematische werkwoorden
 • 18 (herhalingshoofdstuk)
 • 19 De actieve en mediale indicatief aorist
 • 20 De actieve en mediale infinitief en participium aorist Aspect– en tijdswaarde De vertaling van infinitieven in de infinitiefzin De vertaling van participia De losse genitief
 • 21 Het actieve futurum van lu/ein Het deponente mediale futurum van ei)nai


Grammaticaal overzicht

Vocabularium:

 • A. Studielijst 1-600
 • B. Alfabetische lijst
 • C. Systematische lijst

TIP: Indien de Griekse letters niet goed worden weergegeven, download dan het bestand 'Griekse lettertypes.zip' en pak het uit. In Windows volgt men dan de procedure Nieuw lettertype installeren, te vinden in de map Windows\Fonts onder Bestand.
Meer info ivm de lettertypes op http://thalassa.classy.be

Dominiek De Queecker
Leerkracht, Directie, …

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
 • gratis lesmateriaal;
 • voor alle leeftijden en vakken;
 • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan