Materiaal voor de module NT2 Alfa R1 : 1.1. Breakthrough Basisniveau Start

Dit is lesmateriaal voor een module alfa start binnen de basiseducatie. Ik gebruik in deze module heel veel auditief (liedjes, riedels, "nazegzinnen") en visueel materiaal zoals foto's, 'pictozinnen' (dit zijn zinnen die voorgesteld worden a.d.h.v. foto's en/of pictogrammen) dat op elkaar is afgestemd.

Het materiaal omvat:

 • een uitgewerkt lesverloop;
 • werkbladen (Deze werkbladen krijgen de cursisten bij mij niet mee naar huis, ze worden in de klas met uitwisbare lumocolorstiften ingevuld en na de les opnieuw weggestoken in de map voor een volgende groep. Op die manier kunnen de werkbladen steeds opnieuw gebruikt worden. Uiteraard is niemand verplicht om met uitwisbare stiften te werken en kunnen deze werkbladen ook gekopieerd worden voor de cursisten om ze mee te nemen naar huis. De cursisten kunnen er echter thuis niet veel meer mee doen omdat het veelal gaat om bladen met foto's die ze in de klas moeten aankruisen, omcirkelen, ...);
 • onthoudbladen (die de cursisten wel meenemen naar huis en waarmee ze thuis kunnen oefenen);
 •  bordfoto's met de pictozinnen (om klassikaal mee te werken - als je ze lamineert gaan ze jarenlang mee!);
 • stroken met personaliavragen om in de klas mee te oefenen (kopiëren zodat elke cursist een strookje heeft, lamineren en verknippen): stroken worden uitgedeeld in de klas, cursisten stellen de vraag die op hun strook staat aan andere cursisten. Na de oefening worden de stroken terug opgehaald. Deze oefening kan in verschillende lessen herhaald worden.
 •  getallen in contexten: rubriceeroefening waarbij de cursisten elk een of meerdere stroken met getallen krijgen en deze stroken in de juiste kolom (datum - telefoonnummer - prijs - uur) moeten onderbrengen.
 • een cursistencd (Op de cd staan riedels, liedjes en korte zinnen om na te zeggen. Alle luisterteksten staan als "pictozinnen" in het bijbehorende boekje, zodat de cursisten kunnen meevolgen in hun boekje terwijl ze de cd beluisteren. Ideaal om mee te geven naar huis zodat de cursisten ook thuis kunnen herhalen wat ze in de les geleerd hebben);
 •  boekje met de pictozinnen bij de cd (zie hierboven vermeld);
 • opvolgingsblad voor de cursisten (een soort voortgangsfiche waarop de vorderingen van de cursisten kunnen bijgehouden worden.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
 • gratis lesmateriaal;
 • voor alle leeftijden en vakken;
 • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan