Vrouwelijke genitale verminking en gendergebonden geweld : Praatplaten

logo
Bron

Recent onderzoek toont aan dat VGV ook in België heel wat families raakt: naar schatting zouden 13.112 vrouwen de praktijk hebben ondergaan en zouden nog eens 4.084 meisjes het risico lopen verminkt te worden. Dit aantal loopt in stijgende lijn.

Om te voorkomen dat nog meer meisjes en vrouwen in België onderworpen worden aan de praktijk moet er ingezet worden op preventie. Hiertoe is een beter algemeen inzicht essentieel.

Deze tool richt zich tot personen die leren lezen en schrijven en/of personen die Nederlands leren in klas- of groepsverband. Veel personen uit betrokken gemeenschappen doen op een bepaald moment beroep op dergelijke vormingen (inburgering, OKAN, alfabetisering), die een gepast kader vormen om het thema aan te kaarten. Meer nog, het is een kans om personen die anders misschien moeilijker toegang hebben tot bepaalde informatie, toch in te lichten.

Het doel van de praatplaten is dan ook om, op een laagdrempelige manier, personen te informeren over de verschillende aspecten verbonden aan VGV en andere vormen van gendergebonden geweld. Daarnaast laten de tekeningen ook toe om, afhankelijk van de interesses van de deelne(e)m(st)ers, (andere) thema’s aan te kaarten, zoals migratie, discriminatie, gezondheid, enz. Dit spel wil de deelne(e)m(st)ers ertoe aanzetten gendergebonden geweld los te koppelen van cultuur en het fenomeen over de grenzen heen te herkennen.

In de handleiding werd de nodige informatie omtrent de behandelde thema’s op een overzichtelijke manier opgenomen met de bedoeling om het thema, dat soms moeilijk bespreekbaar kan lijken, op een efficiënte manier toegankelijk te maken voor de begeleid(st)er.

GAMS vzw
Organisatie

Ontdek ook

Bekijk alle

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan