Info

Voor wie is deze deelsite?

Ben jij een leerkracht die gebeten is door het verleden? Misschien ga je jaarlijks wel op uitstap met je klas naar een museum of monument? Erfgoed kan je evengoed inzetten als bron of leermiddel in de klas.

Waarom deze deelsite?

Erfgoed vind je overal. Op school en in de nabije omgeving van de school. Spontaan denk je misschien aan historische gebouwen of kunstwerken in een nabijgelegen museum. Maar evengoed spullen vanuit de cultuur van alledag, tradities, verhalen of recepten kunnen erfgoed zijn. Zolang we deze als samenleving willen bewaren en aan toekomstige generaties doorgeven, is het cultureel erfgoed!

Wat vind je op deze deelsite?

Een overzicht van alle kwaliteitsvolle en relevante leermiddelen waarin we goede voorbeelden, lesmaterialen, werkwijzen en expertise delen. Zo hoeft niemand nog het warm water uit te vinden.

Wat betekent 'Erfgoedwijsheid'?

Het begrip is ontleend aan Hester Dibbits, lector Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie in Amsterdam. Erfgoedwijsheid is een competentie die een kritische kijk op erfgoed stimuleert en een meerstemmige aanpak in erfgoededucatie toelaat. Iedereen benadert erfgoed vanuit zijn/haar eigen achtergrond en beleving. Deze diverse benadering biedt verrijkende inzichten.  

Hoe ga je zelf aan de slag om leermiddelen op Erfgoedwijs te delen?

Helemaal rechts bovenaan (boven je naam/login) vind je een Helplink. Als je hierop klikt, zie je links op de pagina de snelstartgids. Print de gids en lees stap voor stap hoe je materiaal kan invoeren. Vergeet de vaak gestelde vragen onderaan de pagina niet. Ze kunnen je mee op weg helpen. 

Ken steeds het trefwoord erfgoed toe aan alle educatieve materialen die je toevoegt. Dit zorgt ervoor dat ze niet alleen op KlasCement, maar ook op de deelsite Erfgoedwijs.be verschijnen. Je kan bijkomende trefwoorden kiezen uit deze lijst. Afhankelijk van welk(e) trefwoord(en) je kiest, wordt je ingevoerde item ook ondergebracht bij een van de thematische tegels op de deelsite. 

Grasduin op voorhand door Erfgoedwijs om de juiste keuze te kunnen maken: downloadbaar materiaal, fysiek materiaal, activiteit, enz. Ook de aard van de trefwoorden kan de keuze mee bepalen. Welke knop je kiest om het leermiddel toe te voegen, bepaalt de velden die u moet/kan invoegen. Vergeet aan het einde vooral niet op de knop ‘bewaar’ of ‘verzenden’ te drukken. 

Tips voor erfgoedorganisaties

Meld je aan als individu. Vergeet bij het invoeren van een leermiddel niet aan te vinken namens welke organisatie je het leermiddel toevoegt.

  • Voel je je als erfgoedorganisatie niet helemaal thuis in leerdoelen?

Hier worden de 16 sleutelcompetenties verduidelijkt. 

Hier leest u een overzicht van de leerdoelen.

In dit filmpje worden leerdoelen in het secundair onderwijs verduidelijkt. Voor een overzicht van de leerdoelen lager onderwijs: Zie hier.

  • Hoe zoeken leerkrachten op Erfgoedwijs.be?

Elke leerkracht zoekt anders, daar moet u zich van bewust zijn. Tegels zijn handig om inspiratie op te doen, goed voor leerkrachten die dus gewoon ideeën willen sprokkelen. Daarnaast zijn er leerkrachten die meteen specifiek naar hun vak/niveau op zoek gaan. Het is interessant om eens te kijken op Erfgoedwijs.be onder ‘leermiddelen’. Daar zie je welke selectiecriteria er kunnen aangevinkt worden. Bekijk op voorhand hoe je materiaal past bij een bepaald onderwijsniveau, bij bepaalde vakken en bij welk soort leermiddel. Wanneer je dan een leermiddel wil uploaden, is het belangrijk om een concrete inhoudsbeschrijving toe te voegen met suggesties hoe de leerkracht het in de klas kan gebruiken. Je legt ook best de link naar concrete leerdoelen of sleutelcompetenties.

Wat is het verschil tussen Cultuurkuur.be en Erfgoedwijs.be precies?

Op Cultuurkuur.be verschijnt vooral het aanbod van (tijdelijke) activiteiten voor leerlingen (specifiek rond cultuur) in samenwerking met (een) externe partner(s) en waarvoor een dynamo-subsidie kan worden aangevraagd. Erfgoedwijs.be focust zich meer op (permanenter) lesmateriaal in de vorm van pdf-pakketten, audiovisueel materiaal, etc. Hier vind je ook geregeld verwijzingen naar Archief voor Onderwijs en andere databanken.

 

Erfgoedwijs is een gezamenlijk initiatief van FARO, Histories en Herita

  • FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, ondersteunt organisaties die zich inzetten voor het roerend en immaterieel cultureel erfgoed. FARO organiseert jaarlijks de Erfgoeddag in april.
  • Histories is het aanspreekpunt voor iedereen met een passie voor stamboomonderzoek, heemkunde, en cultuur van alledag.
  • Herita vzw is de koepelorganisatie voor onroerend erfgoed die instaat voor het beheer en de ontsluiting van erfgoedsites. Herita organiseert jaarlijks de Open Monumentendag in september.  

             Logo Herita               Histories            lOGO faro

 

Onderdeel van KlasCement

Alles wat je hier vindt, staat ook op KlasCement
Door de selectie van leermiddelen op Erfgoedwijs vind je sneller gepast materiaal.

KlasCement verrijkt en vereenvoudigt de onderwijspraktijk van elke leraar via een netwerk van verbonden leraren en hun leermiddelen. 
Lees de missie en visie van KlasCement.