Info

Voor wie is deze deelsite?

Ben jij een leerkracht die is gebeten door het verleden en die erfgoed in de klas (wil) inzetten. Benieuwd welke link je met erfgoed kan maken, of hoe jouw leerlingen kunnen leren met, over en door erfgoed?

Misschien ga je jaarlijks wel op uitstap met je klas naar een museum of monument? Erfgoed kan je evengoed inzetten als bron of leermiddel in de klas. Vanuit alle vakken zijn er aanknopingspunten te vinden met erfgoed. Deze deelsite helpt je daarbij op weg.

Waarom deze deelsite?

Erfgoed vind je overal. Zelfs óp school, en in de nabije omgeving van de school. Spontaan denk je misschien aan historische gebouwen of kunstwerken in een nabijgelegen museum. Maar evengoed spullen vanuit de cultuur van alledag, tradities, verhalen, recepten,… kunnen erfgoed zijn. Zolang we deze als samenleving de moeite waard vinden om te bewaren en door te geven aan toekomstige generaties, is het erfgoed!

Wat vind je op deze deelsite?

Op deze deelsite bieden we een overzicht van alle kwaliteitsvolle en relevante leermiddelen waarin we goede voorbeelden, lesmaterialen, werkwijzen en expertise delen. Zo hoeft niemand nog het warm water uit te vinden.

Wat betekent 'Erfgoedwijsheid'?

Het begrip 'erfgoedwijsheid' is ontleend aan Hester Dibbits, lector Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie in Amsterdam. Erfgoedwijsheid is een competentie die een kritische kijk op erfgoed stimuleert en een meerstemmige aanpak in erfgoededucatie toelaat. Iedereen benadert erfgoed vanuit zijn/haar eigen achtergrond en beleving. Deze benaderingen naast elkaar plaatsen biedt verrijkende inzichten.   

Erfgoedwijs is een gezamenlijk initiatief van FARO, Histories en Herita

  • FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, ondersteunt organisaties die zich inzetten voor het roerend en immaterieel cultureel erfgoed. FARO organiseert jaarlijks de Erfgoeddag in april.
  • Histories is het aanspreekpunt voor iedereen met een passie voor stamboomonderzoek, heemkunde, en cultuur van alledag.
  • Herita vzw is de koepelorganisatie voor onroerend erfgoed die instaat voor het beheer en de ontsluiting van erfgoedsites. Herita organiseert jaarlijks de Open Monumentendag in september. 

                


Onderdeel van KlasCement

Alles wat je hier vindt, staat ook op KlasCement
Door de selectie van leermiddelen op Erfgoedwijs vind je sneller gepast materiaal.

KlasCement verrijkt en vereenvoudigt de onderwijspraktijk van elke leraar via een netwerk van verbonden leraren en hun leermiddelen. 
Lees de missie en visie van KlasCement.