Filter archiveThis week on KlasCement

This newsletter is interesting for every member of KlasCement. In this newsletter we inform you about our activities, contests, renewals, manuals, plans for the future, etc. Furthermore, you will be informed about the latest additions to KlasCement. That is of course also possible by RSS.

Subscribe now

Offers via KlasCement

In this newletter you find interesting offers from partners and educational intiatives that support KlasCement. Editors or other companies often wish to reach you through KlasCement in order to inform you about special offers or contests. We keep this limited and make demands on the contents so that the mail is interesting enough. And that's the reason why it's advisable to subscribe.

Subscribe now

VAD en VIGeZ lanceren nieuwe leerlijn alcohol, tabak en drugs

VAD en VIGeZ ontwikkelden samen de 'Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs'.

De leerlijn is een praktisch instrument dat schoolteams basis- en secundair onderwijs wil ondersteunen bij het invullen van hun gezondheidseducatie rond deze thema's. Je kan kiezen om voor elk thema apart de leerlijn te bekijken of om voor een bepaalde onderwijsgraad de leerinhouden voor de verschillende thema's te raadplegen. Er is een beknopte handleiding voorzien die tips geeft voor het gebruik van de leerlijn en die plaatst binnen de bredere context van een gezondheidsbeleid op school. De leerlijn kan je downloaden op Gezondeschool en VAD.