Archief filterenDeze week op KlasCement

Elke zaterdag:

  • actuele thema's, onderwijsniveaus en wedstrijden in je inbox;
  • een greep uit de laatst toegevoegde leermiddelen voor jouw onderwijsniveau.

Abonneer nu

Aanbiedingen via KlasCement

Interessante aanbiedingen van partners.

Abonneer nu

Het provinciaal bestuur van COV Oost-Vlaanderen en de raad van bestuur van de vzw COVLA, nodigen u uit op de

 

COV-trefdag

Feedback ? samen vooruit !

dinsdag 14 april 2015
ICC Gent

Toegang: gratis
Leermiddelenbeurs: 8 uur - 15 uur
Dienstbetoon: 9 uur - 12 uur
Kinderopvang: 9 uur - 13 uur

 

 
Doorlopend

- de syndicale stand met alle COV-info, elke bezoeker ontvangt een handig gadget!
- De COVLA-stand
- schrijf vooraf in en maak kans op een waardevolle prijs zie www.vzwcovla.com
- een gezellig babbeltje slaan en herinneringen ophalen met de collega’s, kan in de cafetaria


Middagmaal

Wie dit wenst, schrijft € 25,00 over op rekening BE58 0013 1934 3779 van vzw COVLA, vermelding: “ X middagma(al)(len) COV-trefdag 14 april "

Het middagmaalticket kan je de dag zelf afhalen aan het onthaal aan de ingang.
Bestellen vóór 6 april 2015
Meer info: 09 369 40 97 of 0496 86 31 03
In de cafetaria zijn, naast koude en warme dranken, ook lunchpakketten te koop.

 
8 uur: opening van de leermiddelenbeurs
 

Sessie 1 - 9.00 uur > 9.50 uur
Feedback to go feedforward

voor directeuren, zorg, ICT, mentoren, coaches ...
Sabine Keerman
In het coachen van onze medewerkers hebben we de ambitie om het beste uit hen naar boven te halen. Feedback geven is hierbij een belangrijk instrument. Hoe kunnen we feedback geven met een groot leerrendement tot gevolg zodat onze medewerkers zich in de toekomst versterken? Constructieve feedback prikkelt immers de groeimindset, constructieve feedback werkt bovendien verbindend. Aan de hand van een PPT wordt het kader aangereikt. De inzichten worden praktijk-gerelateerd gebracht. Het geheel wordt doorspekt met reflecties en illustraties.

 

Sessie 2 - 9.00 uur > 9.50 uur
Feedback ... in functie van wiskundige initiatie in de derde kleuterklas

voor leraren kleuteronderwijs, zorg, ...
Magda Praet
Wat leert het wetenschappelijk onderzoek ons zodat wij kunnen bijsturen in de derde kleuterklas. Wat bepaalt of een kleuter een goede rekenaar wordt? Welke elementen spelen hierin een belangrijke rol en in welke mate kunnen we dat proces sturen en bijsturen? Hoe kunnen we de tekorten die zich voordoen in de derde kleuterklas bijsturen? Welke zijn de risicosignalen die om een interventie vragen? Kan een preventieve instructie in de kleuterklas ervoor zorgen dat kinderen vooralsnog aansluiting vinden met leeftijdsgenoten vóór de aanvang van het formele rekenonderwijs? Op deze vragen proberen we een antwoord te formuleren tijdens deze uiteenzetting.

 

Sessie 3 – 09.00 uur > 09.50 uur
Sessie 4 – 10.00 uur > 10.50 uur (herhaling)
Muzische activiteiten evalueren

voor leraren lager onderwijs (beperkt tot 30 deelnemers per sessie!)
Simon Van De Kerckhove
Muzische activiteiten nabespreken en evalueren kan vanuit verschillende invalshoeken. In deze sessie focussen we specifiek op procesevaluatie. Op een speelse manier ontdek je verschillende reflectievra-gen en –technieken voor muzische processen. Zo krijg je houvast om als leerkracht op een gerichte manier reflectie bij je leerlingen uit te lokken en een zinvol nagesprek te organiseren.
De inzichten kan je toepassen na een specifieke activiteit, maar helpen je ook om grotere muzische evaluatiemomenten op poten te zetten vanuit gepaste werkvormen.

 

Sessie 5 – 10.00 uur > 10.50 uur
Feedback ... samen vooruit met jonge leerkrachten

voor directeuren, zorg, mentoren, coaches ...
Lies Belmans en An Luyten, auteurs van het boek ‘Spiegelschrift’
De praktijkschok voor beginnende leraren is groot. Het beroep van de leraar wordt immers hoe langer hoe complexer. Een uitgebreid coachingtraject voor alle beginnende leraren is beslist noodzakelijk. We reiken kort enkele handvaten aan bij het uitbouwen van dit traject. Vervolgens verduidelijken we onze visie op coaching. Coaching dient meer te zijn dan instrueren en tips geven. We willen diepgaande reflectie op gang brengen. In ons Spiegelschrift (werkboek voor beginnende leraren met handleiding voor de mentor-coach) worden een aantal reflectie-opdrachten aangereikt als aanzet tot een echt gesprek tussen mentor en beginnende leraar. We geven hierbij telkens ook een theoretisch kader mee. Tijdens de ‘sessie’ illustreren we enkele van deze oefeningen en proberen we ook zelf een oefening uit.

 

Sessie 6 – 10.00 uur > 10.50 uur
Het portfolio bewegingsopvoeding als brede evaluatievorm in de basisschool: een praktijkvoorbeeld.

Voor leraren kleuter en lager onderwijs, leermeesters bewegingsopvoeding, ...
Rita Van Wassenhove
Tijdens de lessen bewegingsopvoeding is procesevaluatie een belangrijk element in het leerproces om motorische vaardigheden te verwerven. Portfolioassessment en feedback tijdens de bewegingslessen lijken niet zo vanzelfsprekend. Nochtans schept feedback veel kansen tot interactie tussen leerkracht-leerling en leerling-leerling waardoor zij competenter worden in hun groeiende motoriek. Werken met een portfolio maakt het mogelijk om, startend vanuit de kleuterschool, een verticale leerlijn uit te bouwen waarbij feedback tussen leerkracht, kind en ouders centraal komt te staan. Via enkele praktijk-voorbeelden van evaluatievormen en het inkijken van bestaande leerlingportfolio’s wordt een dieper inzicht verkregen in deze manier van procesevaluatie tijdens bewegingslessen.

 

Plenum - 11.00 uur:
De onderwijsactualiteit bekeken vanuit ons centrale thema: “Feedback ... samen vooruit!”

Voor alle geïnteresseerden – iedereen welkom!
Marianne Coopman, Algemeen secretaris COV
Onze algemeen secretaris geeft feedback op de lopende en de toekomstige onder-wijsdossiers: de eindeloopbaanproblema-tiek, de loopbaan van de leraren, bestuur-lijke schaalvergroting, ...