Filter archiveThis week on KlasCement

This newsletter is interesting for every member of KlasCement. In this newsletter we inform you about our activities, contests, renewals, manuals, plans for the future, etc. Furthermore, you will be informed about the latest additions to KlasCement. That is of course also possible by RSS.

Subscribe now

Offers via KlasCement

In this newletter you find interesting offers from partners and educational intiatives that support KlasCement. Editors or other companies often wish to reach you through KlasCement in order to inform you about special offers or contests. We keep this limited and make demands on the contents so that the mail is interesting enough. And that's the reason why it's advisable to subscribe.

Subscribe now

Alle informatie voor werkt of wil werken in het onderwijs

Welke vakken kan ik geven met mijn diploma? Hoe zit mijn salaris in elkaar? Welke verloven kan ik opnemen? Voortaan vind je een antwoord op je vragen op Onderwijs.vlaanderen.be. Ook wie een lerarenopleiding volgt of in het onderwijs aan de slag wil, kan er terecht met vragen over solliciteren, toelatingsvoorwaarden of bekwaamheidsbewijzen.

Ontdek Onderwijs.vlaanderen.be/onderwijspersoneel.