Archief filterenDeze week op KlasCement

Elke zaterdag:

  • actuele thema's, onderwijsniveaus en wedstrijden in je inbox;
  • een greep uit de laatst toegevoegde leermiddelen voor jouw onderwijsniveau.

Abonneer nu

Aanbiedingen via KlasCement

Interessante aanbiedingen van partners.

Abonneer nu

 

Geachte directie, leerkracht,

Met dit schrijven zouden we u en uw klas heel graag uitnodigen.

Uitnodiging: maandag 14 september 2015.
Plek: In de Kruidtuin (“Botanique”) in Brussel.
Thema: jongeren en geluidsoverlast - de gevolgen op oren en gehoorgezondheid.
GRATIS geanimeerde lezing en debat met uw jongeren (16-18 jaar).

 

Eerst een woordje uitleg over de WEEK VAN DE KLANK (14-20 september 2015), waarbinnen deze uitnodiging kadert.

De Week van de Klank in Brussel werd opgericht in 2011. Het is een week waarin mensen een beter begrip krijgen van klank en geluid in hun dagdagelijkse leven en waarin de maatschappij wordt gesensibiliseerd rond het bestaan én het belang van klank en geluid in de leefomgeving.

Alle activiteiten, lezingen, workshops, concerten, performances, klankinstallaties, geluidswandelingen, filmvoorstellingen,…  richten zich tot een ruim publiek en kennen een ludiek, opvoedend en informatief karakter. Het participatieve aspect is een prioriteit. De toegang tot alle activiteiten tijdens de week van de klank is dan ook gratis.

Tijdens deze week zijn er ontmoetingen met geluidsingenieurs, componisten die met het publiek spreken over hun werk, geluidsvakmannen en kunstenaars. De concerten zijn vaak een ‘work in progress’, of ongewone creaties, die worden gespeeld op een gezond geluidsniveau, dat spreekt voor zich.

Alle evenementen vinden plaats op een vijftiental locaties in Brussel. De week van de klank groeide niet alleen in Brussel uit tot een groot evenement, maar ook elders in de wereld wordt zo’n week georganiseerd (Frankrijk, Mexico, Colombië, ...)

Ook dit jaar leggen we banden tussen klank en geluid en vier domeinen, cultuur, geluidsspreiding, leefomgeving en gezondheid.

  • inzake cultuur & creatie (manieren van schrijven en componeren, muziek, radio, film en cinema, geluidsinstallaties, …)
  • inzake uitzendingen en geluidsverspreiding (kwaliteit, middelen en dragers, toekomst …)
  • inzake geluidsomgeving en leefmilieu (akoestiek van ruimtes, stadsgeluiden, geluidshinder, stiltezones…)
  • inzake gezondheid(geluidshoogte tijdens concerten, overlast, gehoorgezondheid, subjectiviteit van geluid …).

 

CONTEXT

Dit laatste thema, de gehoorgezondheid, komt aan bod op maandag 14 september 2015 in deze editie van de week van de klank. Vooral jongeren zijn nog niet steeds op de hoogte van de gevaren van geluidsoverlast tijdens hun culturele activiteiten bv (vaak te hoge geluidsniveaus tijdens concerten met versterkte muziek, gevaren bij het langdurig dragen van MP3-spelers,...).

Reeds na de eerste lezingen over gevaar bij geluidsoverlast merkten we dat veel mensen, ook jongeren, gehoorproblemen hadden, zoals hyperacusis (verhoogde gehoorscherpte), vroegtijdige doofheid of oorsuizen.

In het verleden merkten we op dat er een hele wereld opengaat voor die jongeren na een lezing met specialisten die hierover op een boeiende manier vertellen. Die ervaring willen wij met zoveel mogelijk mensen delen.

Ons doelpubliek zijn dit jaar dan ook de jongeren, die vaak met geluidsoverlast te maken hebben. Die kennen misschien wel de gevaren van geluidsoverlast tijdens concerten of andere gelegenheden, of ze vermoeden wel dat lawaai nefast kan zijn voor hun gehoor, maar vaak weten ze niet goed, wanneer juist, wat de juiste drempelwaarde is, wanneer geluidsoverlast écht gevaarlijk wordt. Te lang naar muziek luisteren, zelfs op een aanvaardbaar niveau, kan ook gevaarlijk zijn op korte of lange termijn bv. De gehoorproblemen groeien onopgemerkt. In het begin gaat het over kleine ongemakken, die pas jaren later uitgroeien tot een onoverkomelijk gezondheidsprobleem.

 

Vraag aan u, directie, leerkrachten,

Wij zouden dus heel graag jongeren (tussen 16 en 18 jaar bv) uit uw school uitnodigen om deel te nemen aan deze lezing over gehoorgezondheid.

Denkt u dat een/uw klas volgend schooljaar, op 14 september, een voormiddag (of verkiest u de namiddag?) aandacht kan besteden aan dit toch wel actuele en belangrijke thema voor jongeren ?

 

PROGRAMMA

Maandag 14 september 2015 (voor- of namiddag)
Geanimeerde lezing + vragen leerlingen en antwoorden.
Op die dag, 14 september vindt er ook een geluidsparcours plaats in het park van de Botanique. Teksten van auteurs kunnen met stethoscopen worden beluisterd. De jongeren kunnen dat ook meepikken die dag uiteraard.
Thema: Geluidsoverlast en de gevolgen ervan op oren en gehoorgezondheid.
Plaats: Botanique (Kruidtuin), Koningsstraat 236, 1210 Brussel
Spreker: De spreker is een specialist van de Thomas More hogeschool uit Antwerpen. Hij kan boeiend vertellen en toont ook beeld/filmmateriaal.
Jongeren mogen uiteraard zelf al hun vragen stellen over hun/het gehoor/ oren en/of gehoorproblemen, geluidsoverlast,... De bedoeling is om een debat op gang te trekken en van gedachten te wisselen en alle vragen van de jongeren te beantwoorden.

Zoals u al las zijn alle activiteiten in de Week van de Klank gratis. Dus ook voor u en uw klas.

 

Bijkomende vrijblijvende vraag:

Die dag zouden we ook enkele jongeren willen uitnodigen om deel te nemen aan een onderzoek, dat door hen zelf uitgevoerd kan worden op de plekken waar ze uitgaan, van eind september tot eind november. Met door ons verschafte iPods met geluidsmeters kunnen ze het geluidsniveau meten op hun uitgaansplekken (concerten, feesten,...). De resultaten mogen ze zelf meedelen en naar voren brengen tijdens de volgende week van de klank eind januari 2016. Dit valt met u te bespreken.

Dank om ons te contacteren.

Contact:

annemie de four   - 0476 27 82 07 – annemie@deweekvandeklank.be

www.deweekvandeklank.be