Archief filterenDeze week op KlasCement

Elke zaterdag:

  • actuele thema's, onderwijsniveaus en wedstrijden in je inbox;
  • een greep uit de laatst toegevoegde leermiddelen voor jouw onderwijsniveau.

Abonneer nu

Aanbiedingen via KlasCement

Interessante aanbiedingen van partners.

Abonneer nu

Beste leerkracht

Met onze uitgeverij zijn we op zoek naar gedreven leerkrachten die willen meewerken aan nieuwe uitgaven biologie, chemie en fysica met een uitgebreid digitaal luik voor de tweede graad.

We stellen ons project graag kort even aan je voor. Sinds enkele jaren werken we aan leerwerkboeken en ontwikkelen we digitaal lesmateriaal die naadloos bij elkaar aansluiten. Het digitale materiaal bestaat uit een bordboek en uit interactieve applicaties met illustraties, foto’s en animaties en een gevarieerd aanbod interactieve oefeningen. Om dit digitale luik optimaal te kunnen gebruiken, ontwikkelden we een nieuwe digitale leeromgeving: e-ducate.me. Het doel van ons werk is om zowel leerkrachten als leerlingen te ondersteunen en motiveren. De applicaties kunnen enerzijds gebruikt worden tijdens de les via het digitale bord. Anderzijds kunnen leerlingen thuis op pc of tablet de leerstof interactief inoefenen.
Zo hebben we voor het vak aardrijkskunde de succesvolle Werkmappen 1 en 2 van Werkgroep Didactische Middelen (WDM) volledig vernieuwd en aangevuld met bordboek en modules. Deze uitgaven zijn reeds in een groot aantal scholen in gebruik. Na deze eerste graad zullen de andere jaren uiteraard volgen. Om een korte impressie van ons werk te krijgen, kan je volgend filmpje bekijken: http://www.youtube.com/watch?v=U-9RUdkF0Gk. De opmaak, alle cartografie, alle illustraties en grafiek en alle programmatie van de software gebeurden binnenshuis door het team van e-ducate.me.

Omdat de reacties op de uitgave aardrijkskunde unaniem positief zijn, zijn we dezelfde weg ingeslagen voor het vak natuurwetenschappen. Met een team enthousiaste auteurs werken we hard aan een uitgave voor de eerste graad die vanaf het schooljaar 2016-2017 op de markt zal komen. Maar we kijken ook al verder. In 2016 willen we van start gaan met verschillende uitgaven voor biologie, chemie en fysica voor de tweede graad. Daarvoor zijn we nu op zoek naar auteurs. We zoeken specialisten die inhouden overeenkomstig het leerplan willen uitschrijven en deze in een goed didactisch concept willen steken, in overleg met de uitgeverij. We hopen een werkgroep op te richten om het werk redelijk te kunnen verdelen en de continuïteit te kunnen verzekeren. Deze werkgroep bepaalt zelf de werkverdeling en de werkwijze. Daartegenover staat een auteurshonorarium. Speciale technologische of grafische kennis is niet vereist.

Heb je interesse om met ons mee te werken? Contacteer ons dan via info@diligentia-uitgeverij.be.

Wij kunnen je altijd verdere toelichting of demonstratie komen geven, zodat je zelf het leerplatform en de applicaties kan beoordelen.

Het team van e-ducate.me