Filter archiveThis week on KlasCement

This newsletter is interesting for every member of KlasCement. In this newsletter we inform you about our activities, contests, renewals, manuals, plans for the future, etc. Furthermore, you will be informed about the latest additions to KlasCement. That is of course also possible by RSS.

Subscribe now

Offers via KlasCement

In this newletter you find interesting offers from partners and educational intiatives that support KlasCement. Editors or other companies often wish to reach you through KlasCement in order to inform you about special offers or contests. We keep this limited and make demands on the contents so that the mail is interesting enough. And that's the reason why it's advisable to subscribe.

Subscribe now

Verkeerseducatie was nog nooit zo gemakkelijk.
Boek nu je kant-en-klare Verkeersweek!


Verkeersweken

Jongeren worden nog altijd oververtegenwoordigd in de ongevallencijfers. Verkeers- en mobiliteitseducatie (VME) is dan ook van levensbelang. Toch is het niet evident om naast alle verplichte materie ook werk te maken van VME. De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) biedt je daarom de perfecte oplossing.

Vanaf januari bieden we kant-en-klare Verkeersweken aan. Daarbij baseren we ons op het succesvolle concept van de Mobibus, een project dat zowel door de scholen als de leerlingen heel goed onthaald wordt en dat in heel wat gemeenten en politiezones een vaste waarde is.

Inhoud

Voor elke graad is er een programma op maat. Daarnaast kun je een workshop met de tuimelwagen bijbestellen. Zo kunnen alle leerlingen het belang van de veiligheidsgordel aan den lijve ondervinden. Ook BuSO-scholen kunnen perfect deelnemen.

Praktisch

Om het extra werk voor iedereen zo beperkt mogelijk te houden, zijn de Verkeersweken kant-en-klaar, worden ze gegeven door VSV-lesgevers en vinden ze plaats op de school. Elke graad krijgt drie workshops, georganiseerd in een doorschuifsysteem.

Prijs

1000 euro per week exclusief tuimelwagen.
1500 euro per week inclusief tuimelwagen.

Reserveren

Een Verkeersweek kan gereserveerd worden door een scholengemeenschap, gemeente of politiezone. Grote scholen die een hele week gevuld krijgen, mogen ook zelf reserveren. Het aanbod kan enkel per week geboekt worden. 

We werken met drie regio's: Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen. Ga naar de kalender van jouw regio en verzeker je school van een plaats op de agenda. Krijg je zelf geen volledige week gevuld? Neem dan contact op met je gemeente of politiezone. 

www.vsv.be/kalender/antwerpen
www.vsv.be/kalender/limburg-en-vlaams-brabant   (ook voor Nederlandstalige Brusselse scholen)
www.vsv.be/kalender/oost-en-west-vlaanderen

Meer info vind je hier.

Haast je!

Snel zijn is de boodschap. De kalenders beginnen goed vol te lopen. Limburg en Vlaams-Brabant zijn al voor 95% volzet. Een gewaarschuwd mens is er twee waard!