Archief filterenDeze week op KlasCement

Elke zaterdag:

  • actuele thema's, onderwijsniveaus en wedstrijden in je inbox;
  • een greep uit de laatst toegevoegde leermiddelen voor jouw onderwijsniveau.

Abonneer nu

Aanbiedingen via KlasCement

Interessante aanbiedingen van partners.

Abonneer nu

 
Vrede op school
Ontdek in deze nieuwsflash:

- de Vredesweekcampagne- Radicaal Samen #LiefdevolVerzet - een positief en inspirerend antwoord op de toenemende polarisering en het vijanddenken in onze samenleving. Ga in liefdevol verzet met je klas!

- een greep uit het vredeseducatieve aanbod van Pax Christi Vlaanderen, de pluralistische vredesorganisatie heeft een aanbod omtrent o.a. leerlingenbemiddeling, praten met kinderen, conflicthantering en anders kijken naar conflicten.
Vredesweekcampagne
De start van het nieuwe schooljaar zorgt meteen voor vrede in de klas! Werken aan vrede is vandaag meer dan ooit nodig, te beginnen op de schoolbanken.

De toenemende polarisatie stelt ons vandaag voor een grote uitdaging. Door een positief en inspirerend verhaal te brengen, willen we ons afzetten tegen het wij-zij denken. Daarom trekken we Van 21 september tot 2 oktober 2017 met de Vredesweek-campagne radicaal de kaart van de liefde.

Ontdek hier het uitgebreid educatief aanbod van de Vredesweekpartners!
Educatief Materiaal
Kleuteronderwijs
Puzzel aan de vrede
 
Het pakket ‘Puzzel aan de vrede’ haalt verschillende thema’s aan, waardoor het elke dag van de Vredesweek kan worden gebruikt.
 
Educatief Materiaal
Lager onderwijs
Helden op sokken

Op een speelse manier aan de slag rond thema's als man/vrouw rolverdeling, gelijkheid, verbondenheid, rituelen, eigen identiteit, de kracht van samenwerken en zorg opbrengen voor anderen.
Ontdek het hier!

1ste en 2de graad
 
 
Wonen op het Dak

Het lespakket maakt je leerlingen bewust van hun eigen beeldvorming, daagt hen uit om samen te werken en op een positieve manier om te gaan met diversiteit.
Ontdek het hier!

4de en 5de leerjaar
 
 
Mensen, mensen, wat een mensen

Op een speelse manier leren leerlingen opmerkelijke gebruiken van verschillende culturen kennen, appreciëren en respecteren.
Ontdek het hier!


2de en 3de graad
 
 
Beestenberg

'Beestenberg': een plaats waar dieren samenkomen om problemen te bespreken en op te lossen. Aan de hand van acht dieren en tien verhalen word je wegwijs gemaakt in de geweldloze conflicttransformatie.
Ontdek het hier!


2de en 3de graad
 
Actie: In het krijt bij de liefde

We dagen scholen uit om hun boodschappen van liefde en vrede de wereld in te sturen!
De uitdaging: schrijf of teken (een deel van) de speelplaats of gemeenteplein vol met woorden en beelden van liefde. Maak een foto van de actie en van het ‘beeldige’ resultaat en stuur ze de wereld in. Dat kan door de foto via de sociale media te delen met #LiefdevolVerzet #Vredesweek en/of door te sturen naar info@vredesweek.be.

Vredesacademie
Pedagogische studiedag: 
'Omgaan met conflicten. Geef conficten zin.'
Ruzies en beslommeringen begrenzen de mogelijkheden om te leren. Ze vormen een barrière die eerst gesloopt moet worden. Hoe zorg je in je school, in het hoofd van: leerlingen, leerkrachten, directie, ouders, bestuur, participanten, voor die nodige rust? Hoe pak je conflicten op verschillende niveaus en op een constructieve, vredevolle manier aan?

Pax Christi Vlaanderen heeft een grote expertise opgebouwd in het werken met conflicten, moeilijke situaties en geweld. Vanuit deze kennis bieden we een totaalpakket aan voor directie, leerkrachten en zorgcoördinatoren. Dankzij gebruiksvriendelijke methoden beschikt je school zo over concrete werkmiddelen voor leerkrachten en leerlingen van elk niveau. Ze geven zicht op conflicten, ze zijn wegwijzers naar vrede in de klas, transformeren onrust in rust en scheppen zo ruimte voor ontwikkeling.

De pedagogische studiedag begint met een ‘whole-school approach’: een inleiding om met de ganse school geweldloos om te gaan met conflicten en moeilijke situaties. Nadien serveren we vier interactieve workshops met mensen uit de schoolpraktijk: ‘Praten met kinderen in moeilijke situaties’, ‘Leerlingenbemiddeling’, ‘Beestenberg – Op een speelse manier conflicten leren aanpakken’ en ‘Zienswijzer – Een andere kijk op conflicten’. We sluiten de dag af met een praktische nabespreking: Wat is bijgebleven? Wat is onmiddellijk toepasbaar? Waarin moet nog geïnvesteerd worden?

De studiedag duurt een halve dag. Met de school kan bekeken worden of er nood is aan een aanbod op maat.
INFO & BOEKINGEN
 
Vormingsaanbod: Vredesacademie
Praten met kinderen in conflictsituaties
We lossen het zelf wel op! - Leerlingenbemiddeling
Zienswijzer - Een andere kijk op conflicten
Beestenberg - Op een speelse manier conflicten leren aanpakken
Blijf op de hoogte en schrijf je in op de nieuwsbrief van de Vredesacademie
 
 
 
Pax Christi Vlaanderen
Italielei 98a
2000 Antwerpen
paxchristi@paxchristi.be