Archief filterenDeze week op KlasCement

Elke zaterdag:

  • actuele thema's, onderwijsniveaus en wedstrijden in je inbox;
  • een greep uit de laatst toegevoegde leermiddelen voor jouw onderwijsniveau.

Abonneer nu

Aanbiedingen via KlasCement

Interessante aanbiedingen van partners.

Abonneer nu

KlasCement gaat de strijd aan met de digitale kloof, samen met scholen

In januari ging KlasCement van start met het IT-huis, een nieuw project dat met de steun van de Telenet Foundation de strijd aangaat met de digitale kloof.

Eén van de trajecten van het IT-huis is iSCHOOL: het IT-huis zoekt basis- en secundaire scholen die ICT-navorming geven (of willen geven) aan  familieleden van leerlingen, al dan niet met bijzondere aandacht voor familieleden met een kansarme sociaal-economische achtergrond.

We willen ALLE Vlaamse scholen die momenteel ICT-nascholingen geven voor ouders, grootouders, ... van leerlingen ondersteunen met advies en lesmateriaal. Maar dat kan ook financieel zijn.

Waarom? Omdat we het belangrijk vinden dat leerlingen ook in de thuissituatie op vlak van computergebruik een goede begeleiding en opvoeding kunnen krijgen. Maar daartoe moeten ouders ook op de hoogte zijn van de mogelijkheden.

Gelieve te reageren met deze gegevens:
1. Wie geeft deze nascholingen (een leerkracht, de ICT-coördinator, ...)?
2. Inhoudelijk:
       a) Welke computernascholingen (basiscursussen (welke?), tekstverwerking, fotobewerking, internet, ...)?
       b) Welke frequentie?
       c) Gemiddeld aantal deelnemers?
3. Waar biedt de school deze cursussen aan (eigen computerklas, extern, ...)?
4. Hoe worden deelnemers voor het aanbod warm gemaakt?
5. Bereiken jullie ook deelnemers uit kansarme milieus?

Alle antwoorden zullen we verwerken met als doel enkele scenario's aan te bieden ter ondersteuning voor scholen die overwegen dergelijke computernascholingen aan te bieden. Overweegt je school dit, laat het dus ook maar al weten!

Alle reacties graag naar peter@ithuis.be. We zijn heel benieuwd naar jullie ervaringen! Ken je een school waar ze nascholingen geven aan ouders, laat het ons dan ook weten aub.