Archief filterenDeze week op KlasCement

Elke zaterdag:

 • actuele thema's, onderwijsniveaus en wedstrijden in je inbox;
 • een greep uit de laatst toegevoegde leermiddelen voor jouw onderwijsniveau.

Abonneer nu

Aanbiedingen via KlasCement

Interessante aanbiedingen van partners.

Abonneer nu

Studiedag 'GEBRUIK van de ZEE'

Voor leerkrachten aardrijkskunde die willen bijleren over het hedendaags zeeonderzoek

Het VLIZ, VLA West-Vlaanderen, FOD Marien Milieu en het Maritiem Instituut Mercator nodigen leerkrachten aardrijkskunde uit voor een studiedag te Oostende over het gebruik van de zee.

De Noordzee is een van de meest bevaren en benutte zeeën ter wereld. Niet alleen de toegenomen scheepvaart is verantwoordelijk voor de drukte op de Noordzee. Steeds meer spelers eisen hun plaats op. In die schaarse ruimte moet er plaats zijn voor zeevisserij, zandwinning, scheepvaart, recreatievaart, defensie, windturbineparken, aquacultuur en een energie-atol.

Tijdens deze studiedag maak je kennis met enkele van deze sectoren door een bezoek te brengen aan bedrijven en instellingen in de haven van Oostende. Tijdens de middag trekken we naar het Maritiem Instituut Mercator voor een infomarkt van educatieve organisaties die leermiddelen en excursies naar zee aanbieden. In de namiddag volgen er verschillende workshops.

 

De studiedag vindt plaats op woensdag 24 april 2019
in het Maritiem Instituut Mercator te Oostende

 

 

Programma

09u30-11u00 Voormiddag bedrijfsbezoeken Oostende

 1. Afdeling Kust, over zeekaarten, weersvoorspellingen, getij en kustbescherming

 2. Visserij, een havenrondleiding met journalist/gids/kenner Marc Loy

 3. Zeezandwinning, een bezoek aan de werf van NHM group Decloedt

 4. Oostende, draaischijf van hernieuwbare energie, REBO


11u30- 13u00 Ontvangst op het Maritiem Instituut Mercator met doorlopend lunch en een infomarkt van educatieve organisaties die leermiddelen en excursies naar zee aanbieden.

13u00 Plenaire introductie door directeur Jan Denys van het Maritiem Instituut Mercator
Het Marien Ruimtelijk Plan door Steven Vandenborre, FOD Leefmilieu

13u30-15u30 Workshops

 1. Internationale vogelmigratie, aardrijkskundige inspiratie voor een actief bezoek aan het Zwin Natuur Park!
  Een blik op de verschillende mogelijkheden voor een excursie met je klas en collega's aardrijkskunde & natuurwetenschappen. Een uitnodiging om samen educatieve producten voor jouw doelgroep en lesthema's op maat uit te werken.

  door Michel Gabriels, deskundige Zwin Natuur Park

 2. Zand, een bonte verzameling
  We exploreren de eigenschappen van zand, uit welke mineralen het zand van onze kust bestaat en waar het vandaan komt.

  door Jelle Rondelez, geoloog VLIZ

 3. Project zeewind
  Project Zeewind wil leerlingen sensibiliseren over hernieuwbare energie en windenergie op zee. De sessie spitst zich eerst toe op de algemene werking van elektriciteitscentrales. De Belgische situatie wordt verder in detail bekeken en leerlingen krijgen de kans om zelf een energiebeleid uit te denken, gericht op hernieuwbare energie. Daarna verlegt Project Zeewind de focus van land naar zee en wordt de offshore windindustrie onder de loep genomen. De leerlingen kruipen in de huid van verschillende beroepen en leren de rol van elke sector bij de bouw van windmolenparken op zee kennen. Deze interactieve sessie, doorspekt met heel wat doe-opdrachten, brengt het abstracte van elektriciteitsopwekking tot leven.

  door Ruth Teerlynck van Horizon Educatief, Oostende

 4. De European Atlas of the Sea
  De Europese Atlas van de Zee is een makkelijk te gebruiken en interactieve webatlas met kaarten en geografische gegevens van de kusten en zeeën in en rond Europa ( workshop in Engels) rond uiteenlopende thema's zoals kusttoerisme, demografie, hernieuwbare energie, kusterosie, visserij, ...

  door Andrée-Anne Marsan EMODNET, Oostende

 5. Het Kustportaal, GIS opdrachten bij online kaarten over onze kust
  Overzichtelijke GIS-lagen die het gebruik van onze zee en de kustzone visualiseren.

  door Britt Lonneville, GIS specialist VLIZ, Oostende

 6. Ipad excursie door de duinen van het natuurreservaat De Westhoek
  Voor de eerste graad secundair onderwijs

  door Claude Willaert, Duinpanne

 7. Als de dijken breken
  Door de veranderingen van het klimaat en het gevaar op superstormen is het belangrijk dat Oostende en andere regio’s die in overstromingsgebied liggen, bestand zijn tegen deze gevaren. We willen kinderen en jongeren dan ook bewust maken van wat er gaande is, welke maatregelen er al in voege zijn en wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer er niet aan kustverdediging gedaan wordt. De leerlingen werken in kleine groepjes aan een aantal ervaringsgerichte opdrachten. Door zelf te proberen en te ontdekken, krijgen de leerlingen de kans om zelf ideeën aan te brengen en oplossingen te bedenken. Omdat er zoveel materiaal nodig is, worden de DOE-stations slechts een paar keer per jaar opgesteld voor klasgroepen.

  door Ruth Teerlynck van Horizon Educatief, OostendePraktische info

De kostprijs bedraagt 30 euro, inclusief een broodjesmaaltijd over de middag. Studenten nemen gratis deel.
Deelnemers kunnen zich voor een halve of volledige dag inschrijven via dit inschrijvingsformulier.
Betaling kan op het rekeningnummer BE57 9731 1792 3035, op naam van VLA West-Vlaanderen. Graag vermelding Zeebad + je naam.

Ik schrijf me in!

 

Voor wie niet kan wachten om zich te verdiepen in het thema is er het Compendium voor Kust en Zee en de Brochure Er beweegt wat in zee van FOD Leefmilieu.