Wijziging van de vakkenlijst: Farmacie Geneeskunde Verpleging HBO5

Beste,

We hebben de vakkenlijst voor secundair onderwijs op KlasCement een kleine update gegeven. 
HBO5 kreeg eigen vakken.
Bij secundair onderwijs verdwenen deze vakken:
- Farmaceutische wetenschappen; 
- Genees – Verpleeg – Tandheel – Kine – Logopedie. 

In jouw profiel op KlasCement had je (één van) die vakken aangeduid.

In plaats van het gebundelde vak Lichaamszorg Personenzorg hebben we nu twee aparte vakken: 
Lichaamsverzorging 
Personenzorg

Een nieuw vak werd Optiek – Orthopedie – Tand.

Onder HBO zijn o.a. de vakken Verpleegkunde en Gezondheidszorg toegevoegd.
Die kan je ook aanduiden in je profiel.

Meld dus even aan op www.klascement.net, klik op je profiel, kijk het na en wijzig de sectie 'Onderwijs' indien nodig. Duid daarin opnieuw de juiste vakken aan, aansluitend bij jouw lesopdracht.

Hopelijk kan je op deze manier jouw lesopdracht nog beter weergeven in je KlasCementprofiel.

Veel succes!
Team KlasCement
www.klascement.net

04-09-2019