Schema om te verenkelen en verdubbelen

Jongen in de klasBomen of boomen? Knipen of knippen? Gebruik dit schema als hulp voor het toepassen van de verenkelings- en verdubbelingsregel in de les.

Naar het schema

Bron foto: Getty Images

09-11-2019 LO Deel