Leer argumenteren en redeneren

Visual van hoofden, omringd door vraagtekens Dit leermiddel maakt deel uit van de dramabouwdoos voor de derde graad van De Spreekkamer. Je leerlingen leren drogredenen herkennen. Er is zelfs ruimte om te argumenteren en redeneren in verschillende situaties.

Beeld: Pixabay

24-10-2020 DKO