Archief filterenDeze week op KlasCement

Elke zaterdag:

  • actuele thema's, onderwijsniveaus en wedstrijden in je inbox;
  • een greep uit de laatst toegevoegde leermiddelen voor jouw onderwijsniveau.

Abonneer nu

Aanbiedingen via KlasCement

Interessante aanbiedingen van partners.

Abonneer nu

Je idee is een prijs waard

Een leeromgeving voor 'de kleinsten'

Vanaf 1 september 2007 staat vast wat elke leraar via ICT moet nastreven of bereiken in de klas. Tien eindtermen en ontwikkelingsdoelen, de eerste acht voor de leerlingen van het basisonderwijs en van het buitengewoon basisonderwijs (types 1, 2, 7 en 8) en alle tien voor de leerlingen van de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs (A-stroom, B-stroom) en van het buitengewoon secundair onderwijs OV 3.
Het vraagt van de leraar een behoorlijke investering om creatieve en zinvolle toepassingen te bedenken. KlasCement is al tien jaar van mening dat het wiel niet opnieuw moet worden uitgevonden. Tal van mooie voorbeelden – nu al bijna 4000 - kunnen op https://www.klascement.net/ gratis gebruikt worden door meer dan 35000 leden. De leerobjecten die je op de site terug vindt, werden door collega’s minstens één maal in de klas getest (en goed bevonden). Toch zijn wij van mening dat het steeds beter kan.
Dit keer willen we ook en vooral de kinderen aan het werk zetten. Het opzetten van een voor de doelgroep gebruiksvriendelijke en veilige omgeving vraagt heel wat denkwerk en een behoorlijke (financiële) investering. We zijn dan ook op zoek gegaan naar een partner die ons daarbij kan helpen. Het Think.com initiatief van Oracle Education Foundation (OEF) biedt leerkrachten én leerlingen een eenvoudige maar tevens boeiende omgeving waar kinderen hun projecten creatief vorm kunnen geven. Ze kunnen er hun eigen webpagina aanmaken en communiceren met vrienden en klasgenoten. Deze elektronische (leer) omgeving is geschikt voor de kinderen van de basisschool en de eerste graad van het secundair onderwijs. Het is een eerste stap in de richting van de leeromgevingen van het secundair en hoger onderwijs.
Dit initiatief wordt u gratis aangeboden door Oracle Education Foundation i.s.m. KlasCement.net. Veel succes !

Een wedstrijd voor 'de groten'

Innovatie is een idee dat tot waardevolle verbetering leidt, waarbij het draait om dingen op een nieuwe (en zo mogelijk betere) manier aan te pakken. KlasCement en OEF zoeken naar ideeën om deze tool op een zinvolle manier in het dagelijkse schoolgebeuren binnen te brengen. KlasCement zet al 10 jaar in op het verspreiden van goed lesmateriaal. Deze keer zullen jouw ideeën bijdragen tot het zinvolle invoeren van dit 'nieuwe' leermiddel. Met dit innovatieve idee willen we creatieve ideeën verzamelen rond het gebruik van deze leeromgeving in het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs. Daarnaast zullen de inzendingen misschien ook collega's op ideeën brengen.

Je wordt van harte uitgenodigd met originele, inspirerende en verrassende suggesties te komen over hoe je Think.com in je klas zou inzetten. Vermijd reeds gebaande paden, vergeet praktische bezwaren, het gaat ons om je inspiratie vanuit een unieke kijk op het gebruik van een elektronische (leer)omgeving in je klas. Je ideeën kunnen op verschillende manieren aangeboden worden. Je bent hier vrij in mits de ideeën op enig wijze overdraagbaar zijn gemaakt. Denk hierbij aan het gebruik van tekst, video, presentatie, website, Wiki, ... Het idee hoeft niet uitgetest of bewezen te worden in een klassituatie of op de THINK.com omgeving.

KlasCement en OEF zal een beloning (1ste prijs is een laptop) toekennen aan je ideeën en die zullen daarna publiek toegankelijk en beschikbaar gemaakt worden. De verdere uitwerking van ingediende ideeën is daarmee niet noodzakelijk voorbehouden aan de indiener, maar kan door iedereen opgenomen worden. Hiermee worden je ideeën verspreid en mogelijk breed toegepast in verschillende contexten en ruimtes.

Het proces en de planning van dit innovatieve idee bestaat uit:
18-03-2008 bekendmaking idee
tot 16-05-2008 20:00 inzenden ideeën met verklaring van de deelnemers
vanaf 16-05-2008 20:00 jurering van de wedstrijd
tot 30-05-2008 20:00 bekendmaking van de genomineerden
op 11-06-2008 19:00 prijsuitreiking op de THINK LIVE

In het reglement vind je meer informatie over de organisatie van de wedstrijd.

KlasCement en OEF hopen dat je enthousiast bent over dit innovatieve idee en dat je wilt deelnemen door je innovatieve ideeën kenbaar te maken en ter beschikking te stellen voor het onderwijs. Met je vragen kan je terecht bij pascal@klascement.net, program manager KlasCement en Think(Quest)

Prijzen
  • 1ste prijs: laptop DELL xps1330 t.w.v. € 1 120
    (Core2Duo T5450; 4Gb; 200Gb/7200tm HD; Vista Home Premium)
  • 2de prijs: 24" DELL Value Wide Flat Panel t.w.v. € 534
  • 3de prijs: DELL 1720dn Duplex Network Laser Printer t.w.v. € 263
  • verder nog: laptoprugzak, iPod's en andere waarvolle en vooral bruikbare prijzen
Links
Think LIVE dag

De prijsuitreiking vindt plaats op de Vlaamse Think LIVE dag waar we de Think projecten voorstellen. Je bent er van harte uitgenodigd. De toegang is gratis. Iedereen is welkom, ook al val je niet in de prijzen. Breng alvast je collega mee!

Een datum om te noteren: 11 juni 2008 van 15 tot 20 uur
Verdere informatie volgt.

ThinkQuest

KlasCement heeft zich onder andere tot doel gesteld het pedagogisch gebruik van ICT te stimuleren. In dit kader lanceert KlasCement vanaf september 2008 de ThinkQuest wedstrijd voor leerlingen tot 19 jaar. Leerlingen bouwen (in team) aan hun website. Binnenkort ontvang je hierover meer informatie.