Archief filterenDeze week op KlasCement

Elke zaterdag:

  • actuele thema's, onderwijsniveaus en wedstrijden in je inbox;
  • een greep uit de laatst toegevoegde leermiddelen voor jouw onderwijsniveau.

Abonneer nu

Aanbiedingen via KlasCement

Interessante aanbiedingen van partners.

Abonneer nu

Op zoek naar praktijkvbn van samenwerking bedrijfsleven - onderwijs

VOV - Lerend Netwerk is op zoek naar praktijkvoorbeelden van samenwerkingen tussen bedrijfsleven en onderwijs.

Werkt u vanuit uw school/hogeschool/universiteit samen met een bedrijf (of omgekeerd)?

Vul dan snel het informatieblad in op www.vov.be/lichtopleren of contacteer Jan Weverbergh via jan.weverbergh@vov.be of 03 454 59 70

Kent u een project dat breder bekend zou moeten zijn? Breng de projectverantwoordelijke(n) dan zeker op de hoogte van dit initiatief.

VOV - Lerend Netwerk verzamelt deze voorbeelden om 3 functies te vervullen:

  • Netwerken: zowel tussen verschillende projecten onderling als meer algemeen tussen bedrijfsleven en onderwijs
  • Inspireren van mensen die gelijkaardige knelpunten trachten op te lossen door een nauwe(re) samenwerking tussen bedrijf en onderwijs
  • Beleidsadvies: vertrekkend vanuit goed functionerende projecten kijken naar wat er op beleidsvlak moet gebeuren om het competentiedenken verder te laten doordringen in de samenleving.

VOV - Lerend Netwerk organiseert op 21 november 2008 ‘Licht op Leren’ een conferentie omtrent de actuele beleidsopties en praktijkervaringen inzake leren. Deze eerste editie van Licht op Leren staat helemaal in het teken van een competentiegerichte benadering van leren en werken. Dit alles wordt inhoudelijk voorbereid door 3 werkgroepen:

<!--[if !supportLists]-->1. Bedrijfsleven en onderwijs: partners in leren<!--[endif]-->

2. Talentmanagement en flexibele loopbaanpaden voor de werknemers van morgen<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->3. Werken en leren: voor elkaar gemaakt<!--[endif]-->

De werkgroep ‘Bedrijfsleven en onderwijs: partners in leren’ werkt vanuit de observatie dat er een schat aan waardevolle initiatieven spontaan worden opgestart, maar dat deze vaak te weinig belicht worden. Vandaar de oproep om uw initiatief bekend te maken. Zo krijgt uw project alvast meer zichtbaarheid. Bovendien wordt het binnen de werkgroep uitgebreid besproken. Ongetwijfeld komen daaruit nog enkele nieuwe ideeën of nuttige contacten.

VOV - Lerend Netwerk is een ledenvereniging die zich richt op de professionalisering van mensen die beroepsmatig bezig zijn met leren en het ontwikkelen van individuen en organisaties. Op dit moment telt VOV ruim 800 leden en is daarmee de grootste ledenvereniging binnen de HR-wereld in Vlaanderen. We zijn vertegenwoordigd in bedrijven, organisaties en openbare instanties (profit & non-profit). Zowat 30% van de leden zijn zelfstandige consultants.

Meer info? Contacteer Jan Weverbergh, 03 454 59 70, jan.weverbergh@vov.be

Vanuit KlasCement houden we nauw contact met VOV - Lerend Netwerk omdat we een schakel kunnen zijn tussen het onderwijs en hun doelstellingen.