Extended Reality

In deze map vind je leermiddelen over VR, AR en MR.  

Er zijn heel wat voorbeelden en achtergrondinformatie te vinden.  

KlasCement
Organisatie