Begrijpend lezen op de basisschool: Handvatten voor leesonderwijs


Het belang van goed kunnen begrijpend lezen is groot, zowel voor de toekomst van de leerlingen als voor de samenleving. In de praktijk is begrijpend lezen een complexe vaardigheid waarmee veel kinderen in Nederland en Vlaanderen moeite hebben. Toch is het een vaardigheid die ze later nodig hebben om goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven.

Het boek Begrijpend lezen op de basisschool. De tekst centraal biedt leraren en scholen handvatten om het leesonderwijs in kaart te brengen en te verbeteren.
Belangrijke vragen zijn:

  • Krijgt (begrijpend) lezen voldoende en op een goede manier aandacht in onze school?
  • Hoe kan het beter?
  • Komt kennisontwikkeling in onze school voldoende aan bod?

Verder wordt ingegaan op factoren die het begrijpend lezen als proces sterk beïnvloeden, zoals de rol van vloeiend lezen, woordenkennis, tekstkennis en het kunnen monitoren van het proces van begrijpend lezen. Ook wordt stilgestaan bij de rol van de tekst, want leerlingen hebben uitdagende niet te gemakkelijke teksten nodig. Naast leesinhoudelijke zaken is er ook aandacht voor hoe het beste expliciet en motiverend onderwijs in het begrijpen van teksten kan worden gegeven.

Auteur

Dr. Kees Vernooy was als wetenschappelijk projectleider betrokken bij diverse bekende Nederlandse leesprojecten, zoals het Expertis-project Stap voor stap beter begrijpend lezen en het succesvolle Enschedese Lees- en rekenverbetertraject, dat een sterke verbetering van de leesresultaten van de leerlingen liet zien. Vernooy is een pleitbezorger voor op wetenschappelijke kennis gebaseerde onderwijsvernieuwingen.

Praktisch

ISBN: 9789463713948

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?

Ontdek ook