Halal of niet? Alle vragen omtrent islam en onderwijs in Vlaanderen beantwoord


Doorheen de voorbije jaren stelden Khalid Benhaddou (imam en coördinator van het netwerk van islamexperten) en Emilie Le Roi (aanspreekpunt radicalisering en polarisering van het departement onderwijs) vast dat heel wat scholen, leerkrachten, CLB-medewerkers, ouders en leerlingen…  vragen hebben over hoe je in de praktijk oplossingen aanbrengt rond de verwachtingen en onzekerheden die een religie als islam oproept binnen scholen.

Wat zegt de wet, wat zegt de onderwijsregelgeving en met welke contouren moet je rekening houden als je een bepaalde beslissing wenst door te voeren? Wat is de religieuze en culturele achtergrond van wat de islam soms vraagt en in hoeverre kan of moet je daaraan tegemoet komen? Wat met de vele vragen omtrent al dan niet gescheiden zwemmen, aangepaste leerinhoud (evolutieleer versus scheppingsverhaal, kooklessen, seksuele voorlichting, muziek…), halal eten, bidden op school, deelname aan bos- en zeeklasse, de ramadan, het vak islam, medische consulten-vaccineren, ouderbetrokkenheid, islamitische feestdagen, hoofddoeken, conflicten op school…? Wat zijn mogelijke tekenen van radicalisering, hoe ga je daarmee om, hoe kan je radicaal gedachtegoed voorkomen en hoe werk je best samen tussen onderwijs en politie?

In hun boek bieden ze aan de hand van reële casussen antwoorden op alle concrete vragen.  Emilie bekijkt wat de regelgeving zegt, Khalid schets de culturele achtergronden en islamitische stelregels. Samen komen we tot weloverwogen, concreet en bruikbaar advies en bundelen ze alle goede praktijkvoorbeelden die ze de voorbije jaren tegenkwamen.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?
Emilie Le Roi
Organisatie, firma, vzw

Ontdek ook