Info

Voor wie is deze deelsite?

Deze deelsite is er voor iedereen die werk wil maken van gezonde en duurzame voeding op school. Van leerkracht tot directie en van ouder tot keukenpersoneel.

Waarom deze deelsite?

Met veel weten we meer dan alleen

Er is immers nood aan een duidelijk overzicht van alle kwaliteitsvolle en relevante leermiddelen waarin we goede voorbeelden, lesmaterialen, werkwijzen en expertise delen. 
Zo hoeft niemand nog het warm water uit te vinden.


Wat vind je op deze deelsite? 

Van tussendoortje tot een gezond en duurzaam voedingsbeleid

De bijdragen op deze deelsite zijn lesmaterialen, activiteiten voor leerlingen, nascholingen voor leerkrachten en tips om te werken aan een voedingsbeleid. We bundelen de inhoud in verschillende interessante themapagina’s


Onderdeel van KlasCement

Alles wat je hier vindt, staat ook op KlasCement
Door de selectie van leermiddelen op gezonde duurzame voeding op KlasCement vind je sneller gepast materiaal.

KlasCement verrijkt en vereenvoudigt de onderwijspraktijk van elke leraar via een netwerk van verbonden leraren en hun leermiddelen. 
Lees de missie en visie van KlasCement.