Als het ginder is, is het hier, reeks II: Levensverhalen rond daders van massageweld


Ondanks talloze vredesmissies en internationale gerechtshoven wordt de periode na de Koude Oorlog gekenmerkt door misdaden op grote schaal. Tekenend voor dit massageweld is het grote aantal burgerdoden. Deze burgers worden slachtoffer omdat ze tot een bepaalde groep behoren (godsdienst, nationaliteit, huidskleur, etc.). Vele worden ook slachtoffer van seksueel geweld, zijn gedwongen te vluchten of te leven in een onveilig klimaat.

In de afgelopen dertig jaar werden Rwanda, Burundi en de Democratische Republiek Congo gegeseld door dergelijk geweld. Miljoenen burgers hebben het leven gelaten. Sommige van deze misdaden werden wettelijk erkend en bestraft als misdaden tegen de mensheid, oorlogsmisdaden of genocide. Toch blijven vele onbestraft. Het risico is dus groot dat deze daden in de vergeetput belanden. Daarom herinnert RCN Justice & Démocratie ons aan onze verbondenheid als mens. Dit doet RCN J&D door een stem te geven aan mensen die dergelijk geweld hebben doorleefd. Door het delen van hun ervaring, doen zij ons stilstaan bij de vraag of wij zelf in staat zouden zijn om ons niet te laten meeslepen en ze roepen ons tegelijk op om tegen het geweld in actie te komen.

Aansluitend op de eerste radioreeks met de verhalen van slachtoffers van deze misdaden, stelt RCN Justice & Démocratie een nieuwe reeks voor. Deze radioreeks laat ons kennismaken met mensen die, in meerdere of in mindere mate, hebben deelgenomen aan deze misdaden. Sommige werden veroordeeld of zitten nog in de gevangenis, andere niet. Ze zijn wel allen tot bekentenissen over gegaan en vertellen hun verhaal…

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Samenwerking tussen het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie en KlasCement. Dit materiaal past in een visie rond herinneringseducatie op school: leren uit het verleden met het oog op het beter begrijpen van de actualiteit.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?

Ontdek ook